De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 3 | mei 2019

Download Bulletin

Een dingetje

Onlangs werd er in de Tweede Kamer bij een Voorgezet Algemeen Overleg Personeel (VAO) stil gestaan bij de cao voor het defensiepersoneel. Het is de Kamerleden namelijk niet ontgaan dat het proces zeer traag verloopt en dat mede ten gevolge hiervan het tot op heden nog niet is gelukt om het vertrouwen van het personeel terug te winnen.

Ik denk dat iedereen die Defensie een warm hart toedraagt hier wel eens ‘wakker van ligt’. Het was daarom goed om te vernemen dat er naar aanleiding van het VAO verschillende moties zijn ingediend waarin de minister van Defensie tot haast wordt gemaand om snel tot een goede cao voor het defensiepersoneel te komen. Want laten we eerlijk zijn: het begint ‘een dingetje’ te worden. Niet voor het eerst en helaas voor het defensiepersoneel werden de caomoties allemaal verworpen. De moties werden namelijk door de oppositiepartijen ingebracht en werden niet ondersteund door de coalitiepartijen. En dit laatste is eigenlijk vreemd want ik weet zeker dat óók zij zich zorgen maken over onze krijgsmacht en dat ook zij begaan zijn met het personeel.

Naar aanleiding van de stemming over de moties was er op twitter een discussie tussen twee Kamerleden over de verworpen moties. Over en weer werden er verwijten naar elkaar gemaakt. Portee van het verhaal: als je aan het kabinet deelneemt, dan ben je ‘tegen’ het defensiepersoneel en als je in de oppositie bent beland dan ben je ‘voor’ het defensiepersoneel. Moraal van het verhaal: links of rechtsom, het defensiepersoneel schiet er niets mee op als politici naar elkaar blijven wijzen en verwijten wat er in het verleden is gebeurd. Het wordt tijd voor actie.
Het wordt in mijn ogen tijd dat we het ‘dingetje’ gaan elimineren. Ik weet zeker dat alle partijen het met elkaar eens zijn dat Defensie een arbeidsvoorwaardelijke stap moet zetten om de zuurgraad in de organisatie te verminderen. Het zal u niet verbazen dat er nogal wat licht kiert tussen de sociale partners als het gaat om hoe groot deze stap zou moeten zijn. De oplossing ligt in mijn ogen voor de hand: als Defensie meer vrijheid krijgt vanuit Financiën om net als andere sectoren met creatieve oplossingen te komen en Defensie deze vrijheid ook daadwerkelijk benut, kunnen we gezamenlijk een heel eind komen. Ergo, zolang Defensie deze vrijheid niet krijgt of benut dan blijft ‘het dingetje’ broeien en smeulen als een veenbrand. Dit is in niemands belang. Het wordt dan ook hoog tijd dat sociale partners en de politiek de handen ineen gaan slaan om gezamenlijk het ‘dingetje’ uit de wereld te helpen. Goed voor defensie, haar personeel en mijn/onze nachtrust.

 

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04