De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 5 | augustus 2019

Download bulletin

De zon gaat schijnen

De afgelopen week ben ik bij verschillende ledenraadplegingen in het land geweest. Ik heb daar geconstateerd dat het op 2 juli jl. bereikte arbeidsvoorwaardenresultaat de organisatie en het personeel goed doet. Uiteraard is niet iedereen tevreden maar over het algemeen durf ik te stellen dat het overgrote deel van het defensiepersoneel content en opgelucht is met het bereikte resultaat. We hebben er lang op moeten wachten maar het is, na een ‘langdurig gevecht’, substantieel beter dan het in oktober 2018 afgewezen arbeidsvoorwaardenresultaat.

Dit resultaat hebben we alleen maar kunnen bereiken doordat drie bonden de handen, tot het einde toe, ineen hebben geslagen en zo de voor ons belangrijke punten uit onze gezamenlijke inzetbrief hebben kunnen verwezenlijken. Dit geldt uiteraard ook voor de werkgever, want het is geven en nemen tijdens een onderhandelingsproces.

Het mooie van het bereikte resultaat is dat het in balans is en niet leidt tot ‘winnaars en verliezers’. En dat is zeer belangrijk omdat het een positieve ‘vibe’ door de gehele organisatie teweeg kan brengen. Als er ‘verliezers’ zouden zijn geweest zou het resultaat tot negatieve sentimenten kunnen hebben geleid en tot versterking van het wantrouwen. Gelukkig is dit niet aan de orde: het resultaat wordt breed gedragen binnen Defensie, zowel bij burgerpersoneel als militairen.

De GOV|MHB heeft in het overleg, dat werd voorgezeten door de staatssecretaris, gesteld dat zij volledig achter het resultaat staat, maar dat we er nog niet zijn. We kunnen niet ‘op onze lauweren gaan rusten’: na het verlof moeten we meteen aan de slag met het nieuwe loongebouw dat op 1 juli 2020 moet worden ingevoerd. In het overleg hebben we ook aangegeven dat wij het resultaat met een positief advies aan de leden zullen voorleggen. Zoals de zaken er nu voorstaan wordt dit advies door de leden gevolgd. Op het moment dat ik dit schrijf is de ledenraadpleging nog niet voltooid maar het moet raar lopen wil de GOV|MHB op dinsdag 30 juli a.s. in het SOD (sectoroverleg Defensie) geen handtekening zetten onder het bereikte resultaat. Daar waar vorig jaar meer dan 80% van de leden het resultaat afwees, zie ik nu de balans doorslaan naar de andere kant en stemmen de leden met meer dan 90% vóór.

Het ziet er dus naar uit dat het defensiepersoneel, als het Defensie lukt om dit tijdig in te regelen, in augustus een extra bonus op het salaris kan verwachten, omdat een aantal maatregelen uit het resultaat met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Altijd fijn, om tijdens of net na de (te dure) vakantie extra salaris te ontvangen. De zon begint weer letterlijk en figuurlijk te schijnen voor het defensiepersoneel. Ik wens u en de uwen een mooi en welverdiend verlof toe.

Download bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04