De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 8 | December 2019

Download bulletin

 

2020 het jaar van de waarheid

Het jaar loopt ten einde. De donkere dagen voor de Kerst staan weer voor de deur. Het moment om zowel een blik naar het verleden als naar de nabije toekomst te werpen. Het jaar 2019 kenmerkt zich door de cao die door nagenoeg de gehele organisatie is omarmd. Een cao die perspectief biedt aan het personeel en hoop biedt op een goede vervolgstap. Of dit laatste inderdaad aan de orde is zal in het nieuwe jaar duidelijk gaan worden. Dit hangt ervan af of het kabinet daadwerkelijk gaat investeren “in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid” zoals in de Defensienota 2018 is aangegeven. Onze minister en staatssecretaris kunnen hier alleen succesvol invulling aan gaan geven als het kabinet in haar laatste jaar (financiële) daadkracht gaat tonen.

Tijdens de onlangs gehouden ‘feestelijke’ NAVO-top twitterde onze premier “De afspraak binnen de NAVO is om toe te werken naar 2% aan defensie-uitgaven. Nederland investeert fors in Defensie en zal dat de komende jaren blijven doen. NAVO weet zich al 70 jaar lang aan te passen en we spraken ook over hoe we kunnen zorgen dat het toekomstbestendig blijft.”


Na afloop gaf onze premier aan dat de Amerikaanse president Trump tijdens de officiële werksessie op de NAVO-top niet heeft uitgehaald naar de lidstaten die te weinig uitgeven aan Defensie: “Geen woord daarover”. Na terugkomst in Washington dacht Trump hier schijnbaar anders over. Hij bedreigde zijn ‘vrienden’ met een handelsoorlog als zij te weinig bijdragen aan het bondgenootschap.

Onze premier gaf aan dat Trump overigens volkomen gelijk heeft als hij aangeeft dat er een onbalans in de defensie-uitgaven is. Onze premier zei dat alle lidstaten hebben beloofd dat in 2024 2% van hun nationaal inkomen aan Defensie wordt uitgegeven. “In mijn bijdrage heb ik die 2% overigens zwaar onderstreept”, zei onze premier. Gezien het feit dat de premier actieve herinneringen heeft aan de toezegging van de 2% zal hij op zijn Trump’s het ‘heel erg’ begrijpelijk vinden als de V.S. een handelsoorlog tegen ons land begint.

Ik heb dit al eens eerder geschreven maar het valt me iedere keer weer op dat onze premier in het buitenland toezeggingen doet die hij in zijn kabinet niet kan of wil waarmaken. Ik hoop voor Defensie en haar personeel dat onze premier zijn woord gaat houden en dat hij ervoor gaat zorgen dat het kabinet invulling gaat geven aan ‘De lange lijnen’ door in de nieuwe Defensienota aan te geven dat het kabinet een grote stap zet door de defensie-uitgaven in ieder geval te gaan verhogen tot het Europese gemiddelde. Het kabinet maakt dan niet alleen een stap in de richting van haar toezegging maar bedankt op deze wijze ook de militairen voor hun 70 jaar NAVO-inzet ten behoeve van onze veiligheid, economie en samenleving. 2020 wordt het jaar van de waarheid. Ik hoop voor u dat het een premierwaardige waarheid wordt en wens u fijne feestdagen en een mooi, veilig en gezond 2020 toe.

 

Download bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04