De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 1 | 2020

Download bulletin

Daar waar ik eind vorig jaar schreef dat 2020 het jaar van de waarheid wordt voor Defensie, gaven de minister en staatsecretaris in hun nieuwjaarstoespraken aan dat 2020 voor Defensie cruciaal wordt. Het is goed om te constateren dat we op dit punt op één lijn zitten. De bewindsvrouwen gaven aan dat “hoe je het wendt of keert, Defensie heeft een stijgende lijn ingezet”. Ook op dit punt zijn we het met elkaar eens. Het gaat inderdaad iets beter met Defensie. Er is een cao afgesloten en er is geïnvesteerd in nieuw materieel en materiaal. Echter, en ook hier zijn we het met elkaar eens, we zijn er nog lang niet.

Defensie en haar personeel zijn bij een cruciaal punt aangekomen: gaat het kabinet Rutte III en het volgende kabinet de komende jaren substantieel investeren in Defensie? Wordt defensie weer financieel gezond? Gaan wij het meemaken dat de krijgsmacht niet meer onder curatele staat van de politiek staat? Want ondanks het feit dat het beter gaat bij Defensie, krijgen we vanuit de politiek onvoldoende budget om de huidige krijgsmacht te kunnen bekostigen. Laat staan uitbreiden en innoveren. Als er de komende periode geen extra budget vanuit de politiek wordt toebedeeld gaan Defensie en haar personeel wederom een moeilijke periode tegemoet. Een periode van pijnlijke besluiten en weer ‘de tering naar de nering’ zetten. En dat in een periode dat het Nederland financieel voor de wind is gegaan en er miljarden euro’s op de plank zijn blijven liggen.

In de aanstaande Voorjaarsnota zal het duidelijk worden of er een ‘Security deal’ voor Defensie komt en er substantieel extra geld vanuit het kabinet wordt toebedeeld, of dat alleen stikstof, kooldioxide, poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) tot vijand nummer één van de Nederlandse samenleving worden verklaard. Dit zou in lijn zijn met de Europese Unie die onlangs de ‘Green deal’ zonder noemenswaardige wanklank in het parlement heeft aangenomen. Het is niet dat ik van mening ben dat er op klimaatgebied niet iets moet gaan veranderen, maar om alle pijlen op het klimaat te richten lijkt mij niet verstandig.

De wereld ‘warmt’ duidelijk op, maar niet alleen vanwege het klimaat. Er zijn allerlei ontwikkelingen op veiligheidsgebied die van grote invloed zijn op ons toekomstige leefklimaat en op de toekomst van onze kinderen. Echter, voor deze ongemakkelijke waarheid sluiten onze (Europese) politici en beeldvormers maar wat graag de ogen want dat past niet in hun kijk op de wereld: niet de machtsbeluste mens maar broeikasgassen en fijnstof zijn vijand nummer één van onze kinderen.

 Download bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04