De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 1 | 2021

Download bulletin

Als je ooit consultant wilt worden, dan kun je vast in je verslag laten voordrukken dat de communicatie onvoldoende was, dat mensen niet naar elkaar luisterden of dat er helemaal geen communicatie was. In alle rapporten van onderzoeken die ik gezien heb, komt communicatie terug en dan vooral in de vorm dat het niet goed is gegaan. Het valt ook niet mee, hoe bereik je mensen? En welke boodschap geef je ze in welke vorm mee? En hoe zorg je ervoor dat je zelf open staat voor communicatie en de boodschappen die anderen voor jou hebben?

Ook bij de GOV worstelen we daar mee. We hebben natuurlijk de website, twitter en dit magazine. Daarmee proberen we zoveel mogelijk leden te bereiken, om ze te informeren over allerhande ontwikkelingen. Of het nou gaat om pensioenen, arbeidsvoor- waarden, of juridische kwesties. Ook roepen we regelmatig op om met vragen, opmerkingen, kritiek en suggesties te komen. En gelukkig zijn er ook de nodige leden die reageren. Er is dus communicatie, maar die kan wat mij betreft nog beter. Daarom zijn we bezig met het kijken of we een (vaste) medewerker kunnen inhuren of aanstellen, zodat communicatie ook iemands hoofdtaak is en niet iets is wat hoofdbestuursleden “erbij” doen.

Naast de wijze van communiceren is er natuurlijk de boodschap. In deze Prodef vindt u artikelen over arbeidsvoorwaarden, pensioenen en onze ideeën voor een nieuw belonings- en personeelssysteem. Omdat niet alles in de artikelen staat heb ik hier ook nog een paar boodschappen. Om te beginnen gaan we samen met de andere bonden een webinar organiseren om alle leden te informeren over het vastlopen van de arbeidsvoorwaarden. Dat webinar vindt plaats op 2 februari van 1400 tot 1530. U kunt zich via opgeven en via dat e-mailadres kunt u ook alvast vragen stellen, mocht u die hebben. Vertegenwoordigers van de vier bonden zullen die vragen dan tijdens het webinar beantwoorden. Verder een tweetal zaken aangaande de ziektekostenverzekering. Volgens EU-richtlijnen mogen meeverhuizende familieleden van in het buitenland geplaatste militairen niet meer verzekerd zijn in het land van herkomst. Dat zou dus betekenen dat familieleden een verzekering moeten nemen in het land van plaatsing. De EU-regeling is al wel van kracht, maar SZW zal deze regeling (pas) per 1-1-2022 gaan toepassen op militairen. We zijn druk met de HDP bezig om ervoor te zorgen dat uw familieleden gewoon bij Zorgzaam, of een andere zorgverzekeraar, verzekerd kunnen blijven. Over de gevolgen van de BREXIT is nog onduidelijkheid, maar voor de mensen die er nu geplaatst zijn, verandert er voorlopig even niets. Het tweede dat speelt is voor militairen die met FLO gaan. Tot 1 maart a.s. is het zodat die militairen automatisch overgaan van SZVK naar Zorgzaam, tenzij ze aangeven dat niet te willen. Ook deze regeling mag niet meer, juridisch gezien heet dat koppelverkoop. Militairen die binnenkort met FLO gaan, krijgen nu een brief met de vraag of ze over willen gaan naar Zorgzaam. Als dat niet zo is dan moeten zij wel zorgen dat ze per FLO-datum bij een andere zorgverzekering zijn verzekerd! En als u wel overgaat naar Zorgzaam, dan gaat de vijf sterren aanvullende verzekering automatisch mee. Als u dat niet wilt, dan moet u dat doorgeven. En als laatste wil ik u graag wijzen op het initiatief van een aantal bezorgde burgers die een petitie gestart zijn om te zorgen voor meer aandacht en budget voor defensie in de komende jaren. Ik roep u op deze petitie te tekenen die oproep te delen binnen uw familie-, vrienden- en kennissenkring.
Voor nu is dit al mijn communicatie, ik ontvang ook graag die van u!

Download bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04