De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 7 | 2021

Download bulletin

 

Kop of toch munt?

Na bijna een jaar praten en ook heel veel niet praten is er op 14 oktober jl. in het Sector Overleg Defensie (SOD) duidelijk geworden dat we dit jaar niet tot een onderhandelaarsakkoord kunnen komen met de werkgever. Het geld dat het kabinet beschikbaar had gesteld voor de arbeidsvoorwaarden was niet genoeg om ervoor te zorgen dat alle op tafel liggende problemen konden worden opgelost en dan ook nog eens te zorgen voor koopkrachtverbetering.
Met het beschikbare budget lukt het niet eens om structureel de inflatiecorrectie toe te passen en daarmee is structurele koopkrachtverbetering helemaal onbereikbaar. Het niet bereiken van een akkoord bracht wel weer een dilemma met zich mee. Wat zijn de vervolgstappen? Er zijn diverse opties. Doorpraten om te bezien of er toch een oplossing te verzinnen is. Dat is niet logisch, want de te verdelen taart zal er niet groter op worden. En we zijn niet voornemens onze eisen verder aan te passen. Je kunt het overleg helemaal stilleggen en actie gaan voeren. Het stilleggen van het overleg zal wel druk op de organisatie opleveren, maar het is de vraag of die druk wel op de juiste plek gevoeld gaat worden en daarmee het gewenste resultaat bereikt gaat worden. Het zou zomaar kunnen dat als er meer geld beschikbaar komt, dat pas is als er een nieuw kabinet zit. Maar het stilleggen van al het overleg en actievoeren blijft natuurlijk altijd een optie. De variant waar nu voor is gekozen is een derde, namelijk de keuze of we het te weinige geld moeten accepteren voorleggen aan de werknemers van Defensie, de leden van de verschillende bonden. Kort door de bocht is de vraag: Wilt u te weinig geld erbij of wilt u geen geld erbij in de hoop dat er binnenkort meer geld bijkomt. Ik ga u geen stemadvies geven. Ik ga u wel vragen ervoor te zorgen dat u goed geïnformeerd een keuze kunt maken. In deze Prodef vindt u informatie over hetgeen er uit het SOD is gekomen. Daarnaast kunt u op de websites van de verschillende bonden en van defensie veel informatie vinden. Ook kunt u informatiebijeenkomsten bezoeken, die de bonden en Defensie, onafhankelijk van elkaar, in het hele land organiseren. En natuurlijk kunt u ons telefonisch, per mail of persoonlijk om nadere toelichting vragen. En dan is het aan u om de keuze te maken. (Weg)kop(pen) of toch (te weinig klinkende) munt? Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. En natuurlijk is het van belang wat er na het raadplegen van de leden gaat gebeuren. Arbeidsvoorwaarden zijn erg belangrijk, maar er spelen ook nog andere zaken, zoals het nieuwe loongebouw, het nieuwe HR-model etc. ect. Wat ons betreft gaan we daar de komende tijd over praten in het georganiseerd overleg tussen werkgever en werknemers. Deze zaken zijn in onze ogen zodanig belangrijk, dat we er niet nog lager op kunnen wachten. De enorme hoeveelheid vacatures bij Defensie zorgen ervoor dat de operationele gereedheid van de krijgsmacht onvoldoende is. En hoewel met het uitblijven van een goed arbeidsvoorwaardenakkoord de tekorten waarschijnlijk alleen maar groter zullen worden, is een AV-akkoord alleen niet voldoende om ervoor te zorgen dat de vulling, kwantitatief én kwalitatief, op orde komt. Daarvoor zullen die grote zaken geregeld moeten worden. Een eerlijke, uitlegbare en vergelijkbare functiewaardering, een beloningsmodel dat loon naar werken geeft en een HR-model dat zo veel mogelijk aan de behoeften van de werknemers, maar ook de organisatie voldoet.
Ondanks dat toch first things first. Ik wens u veel wijsheid toe bij het maken van uw keuze en hoop dat het kiezen door het opgooien van een muntje niet nodig is. Zorg ervoor dat u geïnformeerd bent!

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04