De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 2 | 2022

Download bulletin

 

Investeren

Het zijn roerige tijden. Nou kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat alle tijden roerige tijden zijn, maar de situatie in de wereld op dit moment lijkt wel extra onrustig. De Olympische Spelen die in sportief opzicht voor Nederland een succes waren, werden overschaduwd door verhalen van censuur, beperking van vrijheden en propaganda.

In Mali beëindigen de Fransen en andere landen een aantal operaties vanwege de politieke situatie. Ik vermoed dat dat de stabiliteit in de regio niet ten goede zal komen en de problemen voor Europa, migratiestromen en terroristische dreiging, zeker niet zal verkleinen. En daarnaast speelt natuurlijk de hele situatie in de Oekraïne. Die is niet alleen van recente datum, maar al in 2014 begonnen met de bezetting en illegale annexatie van de Krim. Dat conflict is inmiddels verder geëscaleerd, met de erkenning door Rusland van de opstandige gebieden. Het extra roerige aan deze tijden lijkt wel dat partijen op verschillende gebieden en steeds intensiever aan de poten van de huidige internationale samenleving aan het knagen zijn. Ik heb het dan over het internationaal recht. Afspraken over o.m. mensenrechten en soevereiniteit komen steeds verder onder druk te staan, terwijl dat de basis is onder ons huidige, relatief stabiele, internationale systeem. Dat systemen veranderen en niet voor eeuwig hetzelfde zijn is ook gegeven. Maar daarbij hoeven veranderingen natuurlijk niet altijd verslechteringen te zijn. Het kunnen ook verbeteringen zijn. En terwijl geen enkel systeem perfect is, kunnen we er wel naar streven om dat systeem beter te maken. En dat geldt ook voor het internationale systeem. Verbeteringen vragen echter wel investeringen, in geld, mensen, middelen en tijd. Als we het huidige systeem willen behouden en verbeteren, dan zullen we die investeringen moeten gaan doen.

Defensie is in mijn ogen een van de middelen die nodig zijn om het huidige systeem in stand te houden en te verbeteren. Dat hebben we zelfs in onze Grondwet opgenomen. En dat vraagt dus ook om investeringen in Defensie. Gelukkig is er na jaren van bezuinigen of mondjesmaat gaten dichten nu meer en structureel geld beschikbaar om te investeren. Nog niet de hoeveelheid die nodig is, maar het is voor het eerst in lange tijd een behoorlijke stap in de goede richting. Dat er nu geld beschikbaar is, betekent nog niet dat het ook al op de goede plek is aangekomen. Ook dat vraagt nog veel aandacht. Voor ons ligt de schone, maar ook zware taak het geld dat voor het moderniseren van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden is gereserveerd bij de mensen van defensie terecht te laten komen. De mensen verdienen een eerlijke, uitlegbare en vergelijkbare waardering voor hun werkzaamheden. Dat zit ‘m trouwens niet alleen in geld, maar ook in o.m. meer invloed op de carrière en een betere balans tussen werk en privé. Met die betere waardering gaan we ervoor zorgen dat de krijgsmacht kwantitatief én kwalitatief beter gevuld gaat zijn en blijven. Samen met de investeringen op het gebied van materieel, IT en vastgoed zorgt dat ervoor dat de operationele gereedheid van de krijgsmacht omhoog gaat. En dat is hard nodig als Nederland zijn krijgsmacht wil kunnen inzetten ter ondersteuning van de internationale rechtsorde. Wij gaan ons uiterste best doen om te zorgen dat het beschikbare geld goed terecht komt. Maar daar houdt het niet mee op. We, Nederland, zullen bereid moeten zijn investeringen te blijven doen, als ons ons huidige leven dat waard is. En ik vind dat dat zo is!

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04