De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 1 | 2022

Download bulletin

 

Be careful what you ask for, you might actually get it…

Met het uitkomen van het coalitieakkoord, is duidelijk geworden dat het nieuwe kabinet in veiligheid wil investeren en daarmee ook in Defensie. Hoewel de aangekondigde 3 miljard euro structureel per jaar niet is wat Defensie denkt nodig te hebben om de organisatie op orde te krijgen én de plannen die er nu liggen allemaal uit te kunnen voeren, is het een behoorlijke breuk met het verleden en maakt het nieuwe kabinet een begin met het herstel en de wederopbouw van de krijgsmacht.

Wat het betekent dat het 3 miljard en niet 4,2 is, dat moeten we gaan zien. Betekent dat dat er toch weer gesneden gaat worden? Of gaan we minder (snel) investeren en hoe gaat dat hele besluitvormende traject eruitzien en wie gaat hierover? Defensie, BZ of toch het kabinet? Wat mij betreft zou het bij die laatste speler moeten liggen. Die bepaalt de scope van het Nederlandse Defensie- en Veiligheidsbeleid en daarmee wat de krijgsmacht zou moeten kunnen. Uiteraard moet Defensie wel een zwaarwegend advies geven, maar het besluit ligt wat mij betreft bij het kabinet. Wat mij het meest verheugde was dat het kabinet specifiek voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden en het loongebouw €500 miljoen structureel aan defensie heeft toebedeeld. Dat betekent dat we na jaren van erom zeuren ook daadwerkelijk het geld hebben gekregen dat nodig is. En het is geld dat dus specifiek voor arbeidsvoorwaarden en het loongebouw is. Recent heeft de minister dat ook bevestigd in antwoord op Kamervragen van diverse oppositiepartijen. Maar wat betekent het nou dat we hebben gekregen waar we om hebben gevraagd? In mijn ogen betekent een paar dingen. Ten eerste dat dit kabinet het (behoud van) personeel serieus lijkt te nemen. Ten tweede dat men het er mee eens is dat er verschillen zijn met andere werkgevers die we moeten inlopen. En ten derde dat we nu heel rap aan het werk moeten om dat geld weg te zetten. Dat houdt in dat we als sociale partners met elkaar aan tafel moeten om de beste afspraken voor de mensen bij Defensie te kunnen gaan maken en dat met zo min mogelijk blokkades. Alle partners zullen met open vizier, transparant en met een positieve grondhouding aan de gesprekken moeten beginnen. Daarbij zou het helpen om alles achter ons te laten wat er in het verleden is gebeurd.

In dit broodnodige proces dat we door moeten, lopen oude koeien alleen maar in de weg. Die kunnen dus lekker in de sloot blijven. Er zullen ook best nog wel dingen fout gaan in het proces. Het is zaak dat dat niet gaat betekenen dat daarmee alles meteen weer stil komt te liggen. We moeten leren van die fout, zodat het in de toekomst niet nogmaals gebeurt, en vervolgens gewoon verder met het proces. Het zal op geen enkele manier uitlegbaar zijn als we in november bijvoorbeeld nog €450 miljoen zouden moeten stukslaan. Met de toegewezen €500 miljoen kunnen we een heel groot deel van onze leden bedienen. Militairen, burgers én de mensen die met FLO zijn. De gepensioneerden vallen hier (helaas) niet onder, maar dat wil niet zeggen dat we ons niet ook voor hen inzetten. Recent heeft de GOV|MHB een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie SZW, waarin we de kamer hebben opgeroepen om er werk van te maken om eindelijk de pensioenen te gaan indexeren, om eindelijk die ruim 20% achterstand in te gaan lopen. Andere centrales en instanties zijn ook bezig om druk uit te oefenen, ook hier staan we samen sterker. En wat we vragen met deze vraag is zeker ook wat ik want to get!

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04