De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 3 | 2022

Download bulletin

Realiteitszin
Met de oorlog in Oekraïne, de daardoor veranderende internationale veiligheidssituatie en de extra hoeveelheid geld die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor Defensie, is er opeens een window of opportunity om het herstel en de wederopbouw van de Nederlandse krijgsmacht kracht bij te zetten en te versnellen. En dat is broodnodig, na de jarenlange afbraak die de krijgsmacht heeft moeten ondergaan. door Rob Pulles De plannen zijn er, of komen eraan. Meer F35’s, meer schepen, meer tanks, meer cyber, meer mensen, meer, meer, meer. En ook dat is allemaal waar. We willen allemaal meer en kunnen het allemaal ook uitstekend gebruiken. En de meeste zaken zelfs hier en nu. Daar zit ‘m nou net de crux. Het hier en nu krijgen van al die gevraagde mensen en middelen is gewoonweg onmogelijk. Dat wil overigens niet zeggen dat we er niet voor moeten gaan, maar we moeten het wel met de nodige realiteitszin aanlopen. Kijkend naar het personeel betekent dat dat we ervoor moeten zorgen dat nieuwe mensen binnenkomen. Defensie moet een aantrekkelijke werkgever zijn voor starters en dan met name voor nieuwe militairen waar we een gillend tekort aan hebben. Niets ten nadele van alle burgercollega’s, ook zij zijn keihard nodig voor het inzetbaar maken en houden van alle mensen en middelen. Maar de tekorten zitten vooral bij de operationele eenheden. En om mensen daarvoor binnen te krijgen, zal er een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden moeten liggen, dat waardering uitspreekt richting de mensen en de werkzaamheden die zij verrichten. Een arbeidsvoorwaardenpakket ervoor zorgt dat de mensen die binnen zijn gekomen ook binnen blijven. Dat eerlijk, vergelijkbaar en uitlegbaar is, dat op een gedegen fundament rust. En ook dat kost tijd. Iets uit de grond stampen is geen probleem, zeker als het tijdelijk is. Echter als het voor langere tijd is, dan moet het solide gebouwd worden, anders gaat het bij de eerste de beste storm, lees onderzoek van MinFin en BZK, tegen de vlakte. Dus hoewel er snelheid is geboden, is dat niet de enige maatstaf. Ook de degelijkheid is uitermate belangrijk. Realiteitszin is ook van toepassing bij de aanschaf van nieuw materieel. Even een nieuw smaldeel, een nieuw squadron of een nieuwe brigade uit de grond stampen is nou eenmaal niet mogelijk. De aanschaf van de spullen kost tijd, de werving van mensen kost tijden en het opleiden en trainen kost ook tijd. En daarom is het des te belangrijker de (ver)werving van mens en materieel zo snel mogelijk te starten. De tijd die het duurt is min of meer vast, dus eerder bestellen betekent eerder geleverd. En wat daarbij nog veel meer realiteitszin vereist zijn de procedures bij het verwerven. Iedere versnelling die mogelijk is moet worden benut. Bureaucratische procedures moeten zo kort mogelijk zijn en mensen, instellingen, commissies, verenigingen, partijen en al wat dies meer zij die niets met de feitelijke verwerving te maken hebben moet zich er niet mee bemoeien. De verschrikkelijke constructie die is opgetuigd om de nieuwe onderzeeboten aan te schaffen is een inefficiënt en ineffectief gedrocht gebleken, dat alleen maar tijd en geld heeft gekost en ervoor heeft gezorgd dat de positie van de Koninklijke Marine en dus Nederland alleen maar is verzwakt. Laten we hopen dat de ingreep die de staatssecretaris heeft gedaan er eindelijk voor gaan zorgen dat er voortgang komt en dat we ook deze broodnodige capaciteit eindelijk kunnen gaan vervangen. Realiteitszin is hard nodig bij Defensie. Om ervoor te zorgen dat we kunnen doen wat we moeten doen, niets meer en niets minder.

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04