De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 6 | 2022

Download bulletin

Estafettestokje

Het is zover, na ruim een jaar neem ik het ‘estafettestokje’ van Rob Pulles over als voorzitter van de GOV|MHB. In het verleden hebben wij altijd met twee duovoorzitters gewerkt en leidde dat nogal eens tot verwarring. Daarom is er een aantal jaren geleden gekozen voor een voorzitterschap per toerbeurt.

Rob heeft anderhalf jaar geleden als eerste de beurt op zich genomen en nu is het aan mij om hem op te volgen. En het voelt zeker als het overnemen van een estafettestokje tijdens een estafette. De afgelopen tijd is er enorm veel gebeurd bij Defensie en daardoor is het tempo in het overleg ook enorm hoog. Er zijn zoveel onderwerpen waar Defensie en de bonden overleg over moeten voeren en waar we samen besluiten over moeten nemen. Gelukkig heb ik het afgelopen jaar op een goede manier kunnen in-dribbelen als vicevoorzitter. Zoals een estafetteloper die vooruit loopt en op praktisch gelijke snelheid het stokje overneemt van zijn voorganger heb ik de afgelopen maanden mij kunnen voorbereiden op deze taak en neem ik het met veel plezier en zelfvertrouwen op mij.

Op de eerste plaats wil ik Rob bedanken voor het afgelopen anderhalf jaar die hij als voorzitter heeft vervuld. Als nieuwe voorzitter heeft hij geen eenvoudige start gehad met de Corona-maatregelen die een grote impact hadden op het overleg en de moeizame onderhandelingen die het overleg lange tijd hebben opgeschort. Om op zo’n moment te moeten starten en de collega’s van het overleg via videoverbinding te spreken is gewoon heel lastig. Gelukkig zijn op een gegeven moment de maatregelen versoepeld en zijn de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden weer hervat. Daardoor hebben wij voor het zomerverlof een goed AV-akkoord afgesloten en kon Rob daarmee met een gerust hart zijn werkzaamheden aan mij overdragen. Nogmaals dank voor al jouw inspanningen hierbij Rob. Als voorzitter van de GOV|MHB zal ik ook in het Sectoroverleg Defensie mijn rol als voorzitter oppakken. Samen met de voorzitters van de andere centrales zal ik mij inzetten om de komende tijd vooruitgang te blijven boeken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. En dat is hard nodig want na bijna twee jaar is het overleg eindelijk weer hervat. Veel onderwerpen zijn in die twee jaar blijven liggen en moeten nu opnieuw worden opgepakt. Ook zijn er veel afspraken gemaakt in het AV-akkoord die we direct een vervolg moeten geven. Voorbeelden zijn het stelsel van toelagen en het personeelssysteem. We zijn het aan het defensiepersoneel verplicht om te laten zien dat het AV-akkoord geen toevalstreffer was en dat we samen op een goede manier verdere stappen kunnen maken.

Vorig jaar bij mijn aantreden als voorzitter van de NOV schreef ik al dat ik ervan overtuigd ben dat we op een andere manier overleg moeten voeren. En dat ik daarbij geloof in de uitgangspunten van principieel onderhandelen. Dit houdt in dat we op een constructieve manier moeten overleggen en daarbij gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen die de belangen van alle partijen dienen. Nu ik voorzitter van de GOV|MHB ben zal ik er alles aan doen om deze uitgangspunten uit te dragen en stappen te blijven zetten zodat het overleg op deze manier wordt gevoerd. Uiteindelijk om effectiever te overleggen en meer resultaten te bereiken. Dit doe ik, met het ‘estafettestokje’ in mijn hand, met volle overtuiging en inspanning. Het is nu aan mij om voor u de longen uit mijn lijf te lopen…

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04