De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 8 | 2022

Download bulletin

Samen de schouders eronder

Het laatste ProDef-bulletin van het jaar is traditiegetrouw de editie waar wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar en tevens een vooruitblik naar het komend jaar wordt gegeven. Met het gevaar dat u meerdere keren dezelfde bekende onderwerpen leest wil ik u toch niet een dergelijk eindejaarsritueel onthouden. Vandaar ook van mijn kant een terug- en vooruitblik. En wat een jaar is het geweest.

In geen enkel geval kan de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari ontbreken. Een zwarte dag voor Europa en voor de wereld. Dagelijks het geweld en het leed in Oekraïne te zien is ontzettend frustrerend en geeft een gevoel van machteloosheid. Gelukkig steunt Nederland Oekraïne in haar gevecht tegen de Russische bezetting. Financieel en materieel. Ook Defensie draagt daar aan bij. In NAVO- en EU-verband. Met materieel, door het trainen van Oekraïense militairen, met oefeningen en inzet in Oost-Europa. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de Nederlandse krijgsmacht weer op orde te brengen. En na jarenlange bezuinigingen is dat nog een hele opgave. Ook volgend jaar zullen we daar onze handen aan vol hebben. Hoe verschrikkelijk de oorlog ook is, in Nederland gaan we ook gewoon door met andere zaken die voor Defensie van belang zijn. Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden zijn er dit jaar goede stappen gemaakt. Na ruim 1,5 jaar het overleg te hebben opgeschort zijn we eindelijk weer met elkaar in gesprek gekomen. In het begin van het jaar alleen nog op het gebied van de arbeidsvoorwaarden met een AV-akkoord in juli als resultaat. Daarna zijn ook alle andere overleggen weer hervat en dat is ontzettend belangrijk. Alleen als we met elkaar in overleg zijn, komen we voorwaarts. Het AV-akkoord zet een goede stap in de richting naar een betere concurrerendere beloning voor militairen. Om meer personeel te behouden voor Defensie was dit ook hard nodig. Gelukkig zijn er ook afspraken gemaakt over verdere stappen. Zoals het verbeteren van de toelages en een nieuw personeelssysteem. De leden hebben met een grote meerderheid ingestemd met het akkoord. Vanaf januari zijn eindelijk alle effecten van dit AV-akkoord daadwerkelijk op de loonstrook zichtbaar geworden. In een aantal stappen zijn de afgelopen maanden de salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen, verbeteringen in het woon-werkverkeer en de nieuwe salaristabel ingevoerd. Waar we vaak niet bij stilstaan is dat dit een enorme inspanning is geweest voor alle mensen bij Defensie die hard gewerkt hebben in de uitvoering van al die afspraken. Mijn complimenten voor het harde werk en inzet om dit alles mogelijk te maken. Dat is zeker geen eenvoudige opgave, vaak wordt er geklaagd over dat het te lang duurt, maar iedereen die weet hoe complex het allemaal is zal beamen dat het een enorm veel werk kost. Daarom wil ik specifiek deze groep mensen bedanken. Maar naast de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zijn er nog zo veel andere zaken waar we met elkaar over moeten praten en afspraken over moeten maken. Je merkt dat er na een lange stilte nu eindelijk weer resultaten worden geboekt op het gebied reorganisaties, pensioenen en regelgeving. Naar mijn mening gaat het nog lang niet snel genoeg en moet er dus ook wat veranderen, maar laten we beginnen met de eerste stapjes te waarderen voordat we gaan rennen. Ik heb het al vaker gezegd dat ik van mening ben dat wij als sociale partners meer moeten samenwerken en meer waardering voor elkaar belangen moeten hebben. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd in Den Haag en ik weet dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar ik zie ook dat we wel stappen in die gewenste richting maken en spreek de hoop uit dat we deze weg volgend jaar voortzettend. We hebben allemaal belang bij een sterkere krijgsmacht die goed gevuld is met tevreden personeel. Dit gezamenlijke belang dwingt ons om, ondanks onze verschillen, constructief overleg te voeren en samen oplossingen te vinden. Ieders in zijn eigen rol.

Ik wil eindigen met eenieder hele fijne feestdagen en het allerbeste voor 2023 te wensen. In het bijzonder de mensen die tijdens deze dagen zijn ingezet in binnen- en buitenland. Neem de tijd om uit te rusten, na te denken of samen met familie en vrienden door te brengen. En dat we volgend jaar de schouders er weer onder zetten voor een sterkere krijgsmacht.

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04