De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 1 | 2023

Download bulletin

Het wordt een druk jaar!

Ik weet het, dat zegt men ieder jaar en het is altijd druk, maar toch ben ik ervan overtuigd dat 2023 een heel druk jaar gaat worden voor de sociale partners. Vorig jaar hebben we de eerste helft van het jaar besteed aan de onderhandelingen voor het arbeidsvoorwaardenakkoord en werd de tweede helft een start gemaakt met het overleg nadat dit bijna 2 jaar stil had gelegen.

Al snel bleek hoe lastig het is om na zo’n lange tijd het weer op te pakken. Alle onderwerpen die zijn blijven liggen en de nieuwe onderwerpen moeten tegelijk worden opgepakt. Daarnaast zijn de zaken bij Defensie in een stroomversnelling geraakt. Het extra geld wat erbij is gekomen en de oorlog in Oekraïne zorgen ervoor dat de werkdruk bij Defensie enorm is toegenomen. Zeker omdat het personeelstekort nog steeds heel groot is. Iedereen bij Defensie doet zijn uiterste best om het werk toch weer voor elkaar te krijgen. Gelukkig krijgt in maart iedereen bij Defensie een eenmalige uitkering van 300 netto als blijk van waardering voor het goede werk wat iedereen levert. Veel zaken die in het verleden zijn blijven liggen doordat er simpelweg geen geld was zijn nu wel ineens mogelijk en ook hard nodig. Zo kan er bijvoorbeeld eindelijk worden gesproken over een vernieuwing van het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensie (VBD). Iets waar het defensiepersoneel dat in het buitenland is geplaatst al lang op heeft zitten wachten. Maar inmiddels zijn er ook nieuwe zaken die de aandacht verdienen. Het aantal reorganisaties is flink toegenomen. Persoonlijk ben ik van mening ben dat wij als vakbonden de komende tijd meer ruimte moeten geven om de reorganisaties sneller erdoor te krijgen. Maar omdat daar onvoldoende draagvlak voor is zullen we binnen de huidige regels ervoor moeten zorgen dat er voldoende vaart zit in de reorganisaties. Wij hebben hier in het laatste AV-akkoord afspraken over gemaakt en deze moeten we snel uitvoeren. Ook de andere maatregelen uit het AV-akkoord hebben nog de nodige aandacht. Er is vorig jaar al veel bereikt door Defensie en de bonden maar nog niet alles is afgerond. Vooral de overgang naar het nieuwe loongebouw heeft tijd gekost. Om er zeker van te zijn dat iedereen er op vooruit gaat en dat er niet groepen worden benadeeld zijn toch aanvullende afspraken nodig geweest. Ook de komende maanden zal hier nog aandacht voor moeten zijn. Waar ook aandacht voor moet komen of eigenlijk moet blijven is het personeelstekort. In het AV-akkoord hebben we diverse afspraken gemaakt zoals nieuwe aanstelling- en contractvormen, maar ook een vaste aanstelling voor manschappen. Deze afspraken moeten we verder uitwerken om het personeelstekort zo snel mogelijk terug te dringen. En om te voorkomen dat we net als in het verleden pas na het verlopen van het huidige AV-akkoord tot een nieuwe komen zullen we dit jaar ook met elkaar om de tafel moeten om tot een nieuw akkoord voor 2024 (en verder) te komen. Dit zullen we dan opnieuw aan u voorleggen. Als dit alles nog niet genoeg is hebben we ook nog een flinke klus met de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor de militaire pensioenregeling. Sociale partners hebben al veel hierover gesproken en er wordt steeds meer duidelijk over de WTP. De veranderingen zullen grote gevolgen hebben voor iedereen in Nederland die pensioen opbouwt dus ook voor (oud) militairen. Wij zullen in ieder geval uw belangen hierbij zo goed mogelijk behartigen. Ik ben mij ervan bewust dat er veel onrust is en dat het vaak complexe materie is. Daarom zijn we dit jaar begonnen met een voorlichting over pensioen op 19 januari. Hiervoor was veel belangstelling. Wij zullen dit soort bijeenkomsten vaker organiseren en u ook regelmatig via onze websites en in het ProDef-bulletin informeren over de ontwikkelingen.

Naast de onderwerpen die ik hierboven heb genoemd zijn er nog veel andere zaken waar wij met Defensie over zullen spreken en blijven wij natuurlijk ook voor uw individuele belangen opkomen. Zoals ik al zei, ik ben ervan overtuigd dat 2023 een heel druk jaar gaat worden voor de sociale partners. Maar ook een jaar waarin we veel moois kunnen bereiken. Als we samen de schouders eronder zetten.

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04