De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 8 | 2023

Download bulletin

Fijne feestdagen!

Dit is alweer de tweede keer dat ik als voorzitter het laatste ProDef Bulletin van het jaar mag afsluiten met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het volgende. Om te beginnen heb ik mijn laatste voorwoord van 2022 er maar eens bij gepakt om te kijken welke verwachtingen ik voor 2023 had uitgesproken.

We hadden toen net een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt na jaren van moeizaam overleg. Het akkoord met onder andere afspraken over het nieuwe loongebouw voor militairen, werd met instemming van een grote meerderheid van de leden aangenomen. Ik sprak toen de hoop en verwachting uit dat we snel zouden doorpraten over nieuwe arbeidsvoorwaarden, maar ook over reorganisaties en pensioenen. Hoe is het een jaar later met deze drie onderwerpen afgelopen? Nieuwe Arbeidsvoorwaarden Als het gaat om de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden hebben we dit jaar op tijd en in goed overleg een nieuw resultaat bereikt. De weken erna zijn we gezamenlijk, Defensie en de bonden, op diverse locaties geweest om het bereikte resultaat toe te lichten en is er door onze leden met grote meerderheid ingestemd met het resultaat. Op 12 december weten we of de andere bonden instemmen met het resultaat en of we dus een arbeidsvoorwaardenakkoord hebben. Ik verwacht dat dit het geval zal zijn dus op dat vlak mogen we zeker van een succes spreken en dat betekent een goede verbetering van het inkomen vanaf 1 januari. Reorganisaties Het tweede onderwerp waar ik mijn hoop over uitsprak zijn de reorganisaties. Er zijn het afgelopen jaar veel reorganisaties behandeld en goedgekeurd, misschien wel meer dan ooit tevoren, maar er is ook een grote behoefte bij Defensie om de organisatie door te ontwikkelen. U weet ongetwijfeld dat het mij persoonlijk nog niet ver genoeg gaat. Ik zou graag zien dat we nog meer ruimte geven om te reorganiseren, dat we plannen sneller door laten gaan of zelfs helemaal niet bespreken en dat we de organisatie zo inrichten dat er helemaal niet gereorganiseerd hoeft te worden om de organisatie door te ontwikkelen. Minder regels en meer ruimte. Ik geloof oprecht dat dit beter is voor Defensie, maar ook beter voor het personeel. Op dit onderwerp zijn er dus zeker stappen gemaakt, alleen hier is nog veel ruimte voor verbetering. Pensioenen Het derde en laatste onderwerp pensioenen is een onderwerp waar ik helaas niet veel over kan zeggen. Dit jaar is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aangenomen en Defensie en de. Bonden zijn al geruime tijd bezig om te spreken over de gevolgen die deze wet heeft voor de militaire pensioenen. Omdat deze gesprekken, net als de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, vertrouwelijk zijn kan er pas iets worden verteld als we een resultaat hebben bereikt of als alle partijen besluiten iets daarover te delen. Aan het begin van het jaar hebben wij u wel geïnformeerd over onze inzet voor deze gesprekken dus ik hoop dat het niet al te lang duurt totdat wij hier meer over kunnen zeggen. Weet echter dat wij er alles aan doen om uw belangen te behartigen.

Verdere ontwikkelingen in 2023

Er zijn dus mooie stappen gezet op alle drie de onderwerpen. Maar er is meer gebeurd bij Defensie. Vooral op de gebieden materieel en vastgoed worden er grote stappen gezet. Ik besef mij terdege dat nog niet iedereen bij Defensie dit meteen zo ziet of ervaart, maar in korte tijd zijn er veel nieuwe grote en kleinere materieelprojecten opgestart, aangekocht of afgerond. Ook de plannen voor nieuwe huisvesting of verbetering van het oude zijn in volle gang. Het is meestal geen kwestie van geld meer, maar meer van tijd. Het onderwerp waar iedereen zich echter zorgen over maakt is en blijft het personeelstekort. Ja ook hier zijn er (kleine) verbeteringen zichtbaar, maar desondanks is dit naar mijn mening de grootste uitdaging waar defensie voor staat. Als ik dus ergens mijn hoop voor het komende jaar voor mag uitspreken, dan is het dat we het personeelstekort terugdringen en grote stappen gaan zetten voor een goed gevulde krijgsmacht met gemotiveerd en opgeleid personeel. Dit wordt geen gemakkelijke opgave, want er is ook niet een gemakkelijke oplossing, maar we zullen er samen alles aan moeten doen om het voor elkaar te krijgen. Ik wil eindigen met eenieder hele fijne feestdagen en het allerbeste voor 2024 te wensen. In het bijzonder de mensen die tijdens deze dagen zijn ingezet in binnen- en buitenland. Neem de tijd om uit te rusten, na te denken of samen met familie en vrienden door te brengen. En dat we volgend jaar de schouders er weer onder zetten voor een sterkere krijgsmacht.

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04