De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 1 | Februari 2015

Hieronder vindt u de verwijzingen naar de achtergrondartikelen bij het ProDef BULLETIN nr. 1 | Februari 2015.

 

Pag. 3. Arbeidsvoorwaardenoverleg
- Stand van zaken Arbeidsvoorwaardenoverleg

 

Pag. 4. Georganiseerd Overleg
- Sectorplan Defensie & Politie goedgekeurd

 

Pag. 5. Georganiseerd Overleg
- Paritaire Commissie en tegemoetkomingsregeling Chroom VI

 

Pag. 6. Georganiseerd Overleg
- Asbest in marineschepen
- Fijnstof in Mali

 

Pag. 8. Medezeggenschap
- Medezeggenschapsverkiezingen

 

Pag. 10. Pensioenen
- AOW-gat na UKW is leeftijdsdiscriminatie

 

Pag. 15. Pensioenen
- Defensie regelt partnerpensioen bij inkomen groter dan € 100.000,-

 

Informatie gestuurd optreden is het kritieke pad

Zwaardere wapens voor de politie, een non optie!

 

De aanslagen in Parijs en het voorkomen daarvan in Verviers tonen langzamerhand grote parallellen met het optreden van Defensie tijdens missies: The war amongst the people.

 

Ook de aanpak ervan lijkt hetzelfde, met dit verschil dat wij in eigen land in het voordeel zijn. In de afgelopen 10 jaar is bij Defensie het besef verder gerijpt dat alleen een stroom aan gegevens, die vervolgens uitgewerkt wordt tot informatie, de voorwaarde schept om het gevecht te kunnen winnen. In Mali zijn nu onze commando’s bezig om gegevens bij de bevolking te verzamelen. Deze wordt door ISTAR samen met andere gegevens omgewerkt tot inlichtingen (ISTAR staat voor inlichten verzamelen bewaken, doelopsporing en verkenning). Vervolgens wordt deze informatie door de MIVD gematcht met informatie uit vele andere bronnen, van over de hele wereld. Hetzelfde zien wij nu in Nederland. De kracht van de Nederlandse politie ligt in het feit dat zij dicht bij de burgers staat. De wijkagenten vervullen hierin een cruciale rol. De gegevens komen binnen bij de politie, worden verwerkt tot informatie en verder verdiept door de AIVD. De AIVD en MIVD wisselen informatie uit. Maar ook via Europol en de internationale veiligheidsdiensten wordt informatie uitgewisseld. De voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat je zelf ook informatie in de aanbieding hebt.

 

Wij zien dus eigenlijk parallelle ontwikkelingen tussen het optreden in Nederland en gedurende de missies. Bij missies vindt de confrontatie plaats tussen infanterieeenheden en de tegenstander. De overige bijv. logistieke en geneeskundige eenheden beveiligen zichzelf, maar mengen zich in principe niet in het daadwerkelijke gevecht, anders dan wanneer hun eigen leven gevaar loopt. Het is in de diverse missies allang duidelijk geworden dat vechten een vak is. Een vak dat je pas beheerst nadat je heel vaak hebt samengewerkt en in live (i.c. met scherpe munitie) gevechtsschietoefeningen zeker hebt gesteld dat je de tegenstander kunt uitschakelen en toch veilig kunt optreden voor je eigen collega’s en de burgerbevolking. Dat is topsport.

 

Wat betekent dit voor het politieoptreden? Het feit dat er tot nu toe zo weinig aanslagen zijn geweest, of misschien wel veel aanslagen zijn voorkomen, heeft zeker te maken met het feit dat de politie dicht bij de burgers staat. Dat is cruciaal voor het succes. Accepteer daarmede dat agenten niet bedoeld en dus ook niet in staat zijn, om offensief op te kunnen treden tegen zwaar bewapende terroristen. Ergo, zoek dekking. Bovendien in een beperkte ruimte, met het gevaar voor het raken van collega’s en/of omstanders, is een pistool een uitstekend wapen.

 

Hoe los je het probleem van de beveiliging van de burgers en deels van de politie dan op? De Koninklijke Marechaussee heeft de laatste jaren de transformatie doorgemaakt van regionaal naar informatie gestuurd optreden. Hetzelfde is het geval met de bijstandsteams. Dit is dan ook de oplossing voor dit probleem. Niet in Groningen routes gaan rijden omdat dat je standplaats is, maar juist deze maand in Breda omdat informatie aangeeft dat je hier meer benodigd bent. En als dan een dreiging aanwezig is maar te diffuus, zet dan per regio een peloton infanterie gereed. Maar dit als laatste redmiddel en als iets dat zelden noodzakelijk zal zijn. Bottom line: informatie is de kritieke succesfactor en niet zware geautomatiseerde wapens voor de politie. MIVD en AIVD vervullen hierin een cruciale en vaak onderbelichte rol. Daar ligt naar mijn informatie ons zwakke punt.

 

De ketting is immers net zo sterk als zijn zwakste schakel.

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04