De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 4 | 2024

Download bulletin

Deltaplan Defensie

De Deltawerken zijn Nederlandse grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater vanuit zee. In 1937 concludeerde Rijkswaterstaat al dat Nederland niet duurzaam veilig was voor het water en dat er iets moest gebeuren.

Door protesten vanuit de samenleving wordt het plan initieel maar gedeeltelijk uitgevoerd. Pas na de watersnoodramp van 1953 werd besloten om het Deltaplan versneld uit te voeren en begon de bouw van een uitgebreid verdedigingssysteem tegen het hoogwater van de zee. In zekere zin is Nederland op dit moment weer in gevaar. Dit keer is het niet het hoogwater vanuit zee wat ons bedreigd maar de veiligheidssituatie in de wereld en in het bijzonder de oorlog in Oekraïne. Net als in 1937 moeten we ook nu met een plan komen hoe wij Nederland beschermen tegen het gevaar van een oorlog. Een soort van Defensie Deltaplan. En laten we niet net als in 1953 wachten tot er zich daadwerkelijk een ramp volstrekt voordat we het plan volledig gaan uitvoeren. Laten we niet wachten tot het oorlog is voordat we alles in het werk stellen om ons veilig te houden. Het Deltaplan Defensie is niet een op zichzelf staand plan van de krijgsmacht. De samenwerking met onze internationale NAVO bondgenoten, met andere ministeries, met bedrijven en met de samenleving is van cruciaal belang. De krijgsmacht moet schaalbaar en flexibel zijn. Er moet meer ruimte zijn voor Defensie om te oefenen, te trainen, om (munitie)voorraden op te slaan en om te werken. Veel van de beperkte regels die we in vredestijd hanteren in Nederland moet worden herzien of buiten werking worden gesteld zodat er snel kan worden aangekocht, beter kan worden getraind en we niet tot onnodige administratieve regelgeving worden gedwongen. De Nederlandse defensie-industrie moet worden opgeschaald zodat we minder afhankelijk zijn van andere landen en we onze voorraden kunnen vergroten.

In het Deltaplan voor de krijgsmacht zou wat mij betreft ook een hoofdstuk moeten komen voor het overleg tussen Defensie en de vakbonden. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat de manier waarop we het overleg nu voeren ons niet gaan helpen en dat we daarmee het op tijd inrichten van de (schaalbare) krijgsmacht in gevaar brengen. Ik zou het heel vervelend vinden als ik later terugkijk en moet vaststellen dat wij niet alles hebben gedaan wat wij hadden kunnen doen. Om te beginnen moeten we eindelijk een snelle en flexibele manier van reorganiseren overeenkomen en anders kunnen we beter stoppen met het behandelen van alle (kleine) reorganisaties van Defensie. In een tijd van krimp, waar mensen het risico lopen hun baan kwijt te raken, was het logisch dat we het op die manier deden, maar nu heeft zowel de organisatie als het personeel er alleen maar last van. De belangen van het personeel in die reorganisaties kunnen net zo goed of beter op een andere manier worden beschermd. Ik hoor zo vaak dat eenheden en het personeel last hebben van de vertragingen bij reorganisaties. Op hoofdlijnen een paar algemene afspraken maken die het personeel in de organisaties beschermt, de medezeggenschap haar werk laten doen en individuen de mogelijkheid geven om bij een commissie de individuele situatie te laten beoordelen. Dat werkt naar mijn mening sneller en dient de belangen van Defensie en het personeel minstens zo goed. We moeten verder ingewikkelde en beperkende regelgeving terugdringen en afschaffen. De standaard reflex om bij fouten meer regels op te stellen om deze fouten te voorkomen werkt niet. Het getuigt ook niet van vertrouwen dat wij als sociale partners er samen uit komen en dat wij het idee hebben dat die regels nodig zijn om discussie in de toekomst te voorkomen. Goed voorbeeld zijn de werk- en rusttijden bij Defensie. Hier hebben Defensie en de vakbonden al jaren discussie over. Naast de arbeidstijdenwet (ATW) die voor iedereen in Nederland geldt hebben wij bij Defensie nog meer beperkende regelgeving in het AMAR (militairen) en BARD (burgers). Overal in NL kunnen we prima uit de voeten met de ATW behalve bij Defensie. In het geval van militaire inzet geldt al een uitzondering voor de ATW dus waarom moeten wij onder normale omstandigheden op de kazernes dan extra regels hebben? Ja ik ben ook van mening dat Defensie zich aan wet- en regelgeving moet houden maar we moeten er samen wel voor zorgen dat die regels eerlijk zijn. We moeten sneller tot goede afspraken komen. Het kan niet zo zijn dat er maar een handvol mensen alles wat er op personeelsgebied moet worden besproken behandelt. Onderwerpen worden vaak op meerder tafels of niveaus besproken voordat er eindelijk overeenstemming is. Dit kan daardoor maanden of jaren duren terwijl vaak de uitslag al aan het begin vast stond of er maar weinig inhoudelijk veranderd. Op de verschillende niveaus zitten vaak ook nog dezelfde mensen. Het zijn dus enkel formele procedures en niet de inhoud die er toe doen. Er is op zoveel verschillende gebieden grote behoefte aan verandering. Voor reservisten, voor specialistische functies, voor personeel dat in het buitenland is geplaatst, voor burgers, voor mensen die ingezet zijn. Iedereen wacht tot wij de tijd hebben of maken om hun onderwerp te bespreken. Er wordt hard gewerkt en de laatste tijd zie ik zeker al verbeteringen, maar ik vrees dat het te weinig is en dat het te langzaam gaat. Hierbij moet wel gezegd worden dat niet alleen de personele capaciteit en bezetting in het overleg onvoldoende is. Steeds meer zit de beperking bij de uitvoeringsorganisaties die de gemaakte afspraken moeten implementeren. Zo komt het veelvuldig voor dat het maanden of zelfs jaren duurt voordat een afspraak die is gemaakt kan worden uitgevoerd. Het personeel moet dan lang wachten voordat zij de verbeteringen merken en dit is slecht voor het vertrouwen. Bekende voorbeelden zijn de toelage onregelmatige dienst, de tegemoetkoming woon-werkverkeer, de pensioencompensatie en het individueel keuzebudget (IKB). Maar ook merk ik dat we regelmatig niet iets afspreken omdat we het niet eens zijn, maar omdat we het niet op tijd kunnen uitvoeren. Dit raakt het vertrouwen van het personeel in ons overleg.

Download bulletin

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04