De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord 2012 voor Defensie

Minister van Defensie Hans Hillen en de Centrales van Overheidspersoneel hebben dinsdagavond 6 december 2011 definitief overeenstemming bereikt over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor het defensiepersoneel.


Op 11 oktober jl. was al een voorlopig onderhandelingsresultaat bereikt, waarna raadpleging van de achterban heeft plaatsgevonden.

 

De focus van het akkoord ligt op een nieuwe sociaal beleidskader (SBK), dat bij de reorganisatie van Defensie gehanteerd zal worden. Dit nieuwe SBK staat in het teken van het begeleiden van “werk naar werk”, aangezien de komende jaren 6.000 medewerkers de organisatie moeten verlaten. Vrijwillige uitstroom wordt nadrukkelijk gestimuleerd om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Het akkoord sluit aan bij recente initiatieven tot samenwerking met het bedrijfsleven en overheid om overtollig defensiepersoneel te begeleiden naar geschikt werk in de samenleving.

 

Conform de afspraak in oktober, krijgt het personeel per 1 maart 2012 één procent salarisverhoging. Deze verhoging volgt op een periode van twee jaar waarin Defensie de nullijn heeft gehanteerd. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 1,2 procent verhoogd. De financiering van deze toename wordt deels gevonden door een herschikking in de reeds bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden van Defensie.

 

Het nieuwe akkoord loopt tot 1 maart 2013 en het SBK geldt voor de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2016.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04