De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Gedeeltelijke compensatie WUL ook voor 2014

n het Sector Overleg Defensie van vandaag zijn Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel overeengekomen dat de gedeeltelijke compensatie van de WUL, zoals deze geldt voor 2013, wordt doorgetrokken naar 2014.
Dit houdt concreet in dat ook in 2014 de compensatie zal uitvallen binnen een bandbreedte van -1,4% en -0,7%

 

Daarbij is door Defensie ook herbevestigd dat er gekomen moet worden tot een structurele oplossing. Deze zal in 2014 tot stand moeten komen.

 

De GOV|MHB blijft streven naar een volledige compensatie van de negatieve effecten die militairen door de invoering van de WUL ondervinden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04