De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Herstel van vertrouwen

De GOV|MHB heeft al in mei aangegeven dat het defensiepersoneel het vertrouwen kwijt is in de defensieleiding en met name in de politieke leiding. Ook in andere fora is dit punt nadrukkelijk naar voren gekomen, waaronder de stukken in Trouw. Dit verlies aan vertrouwen zou ook één van de belangrijkste redenen zijn voor de hoge irreguliere uitstroom die de laatste jaren bij Defensie is opgetreden. Het defensiepersoneel is reorganisatiemoe na 22 jaar achtervolgende bezuinigingen en de hiermee gepaard gaande reorganisaties. Sinds 2004 zijn ruim 25.000 arbeidsplaatsen verdwenen en zijn de carrièremogelijkheden aanzienlijk beperkt.

 

Het defensiepersoneel heeft het gevoel dat zij met hun ‘can do’ -mentaliteit de door kaalslag geteisterde onderbezette Defensieorganisatie overeind heeft gehouden. De beloning hiervoor blijft uit. Sterker nog: het defensiepersoneel voelt zich ernstig tekort gedaan.

 

Het wordt tijd dat het personeel weer het gevoel krijgt dat Defensie oog heeft voor het personeel. Alleen op deze wijze kan het vertrouwen worden terug gewonnen en de bovenmatige uitstroom van het defensiepersoneel worden gestopt.

 

De GOV|MHB is van mening dat er maatregelen mogelijk zijn die, binnen het opgedragen budget, bijdragen aan het terugwinnen van dit vertrouwen en daarmee bijdragen aan een positieve waardering van Defensie als werkgever.
Reden voor de GOV|MHB om deze maatregelen middels een brief aan de Minister van Defensie onder haar aandacht te brengen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04