De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Veel militairen (onaangenaam) verrast door lager netto inkomen in april

De GOV|MHB (KVMO, KVNRO & NOV) ontvangt veel vragen en klachten van militairen die aangeven verrast te zijn dat het netto inkomen in april wederom (veel) is verlaagd.

 

Als gevolg van de grote negatieve effecten van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) op het netto inkomen van militairen, heeft de minister van Defensie op aandringen van de Centrales van Overheidspersoneel, gemeend hiervoor een gedeeltelijke compensatie te moeten bieden.
Vanwege de beperkte technische mogelijkheden vindt deze compensatie plaats in twee stappen.
De eerste stap heeft plaatsgevonden in januari. De tweede stap in april.

 

Vanwege de beperkte financiële middelen die Defensie van het ministerie van Financiën beschikbaar mag stellen voor deze compensatie, houdt stap 2 effectief in dat er een herverdeling plaatsvindt van het totaal beschikbare budget voor de compensatie.
Hierdoor stijgt het netto salaris van militairen in sommige (met name de lagere) rangen en daalt het netto inkomen (wederom) van militairen in mn de rangen sergeant KM/sergeant-majoor tot en met luitenant ter zee der eerste klasse/majoor.
Deze extra daling kan oplopen tot wel 0,6%.

 

Het uiteindelijke effect is dat elke militair zodanig wordt gecompenseerd dat het negatieve effect op het netto salaris (uitsluitend) als gevolg van de invoering van de WUL niet meer is dan 1,5%.

 

Op basis van de vele klachten en vragen die worden ontvangen kan de GOV|MHB niet anders dan constateren dat de communicatie van Defensie hierover in aanloop naar april niet duidelijk is geweest.
Een constatering die (helaas) gebruikelijk begint te worden wanneer het gaat over de communicatie van Defensie met betrekking tot dit dossier.

 

Kijk hier voor een uitgebreide uitleg over de compensatie van de negatieve effecten van de WUL in 2013.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04