De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert wil de inzet van reservisten binnen de krijgsmacht opnieuw onderzoeken en eventueel verder uitbreiden. Hierbij worden ook partijen van buiten Defensie betrokken, om zo voldoende draagvlak te creëren voor de beoogde aanpassing van het reservistenbeleid.

Defensie organiseert daarom de komende periode twaalf decentrale discussiebijeenkomsten over de optimale inzet van reservisten. Daarvoor worden beroepsmilitairen, reservisten, hun familie en ook werkgevers uitgenodigd. Ook via de Facebookpagina www.facebook.com/reservistzeghetmaar wordt zoveel mogelijk de kans gegeven ideeën over dit onderwerp te delen.

Op 2 december 2013 wordt in Hilversum een symposium georganiseerd waarbij de hoofdlijnen en de meest kansrijke suggesties die op de Facebookpagina en de decentrale bijeenkomsten naar voren zijn gekomen, worden gepresenteerd aan minister Hennis-Plasschaert. Dit alles draagt bij aan een nota over het reservistenbeleid die in het voorjaar van 2014 aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd.

Naast de minister zal ook de Commandant der Strijdkrachten Generaal Middendorp spreken. Verder leveren enkele belangrijke vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en vakorganisaties een bijdrage.

Het symposium begint om 10:00 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Voor de lunch wordt gezorgd.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04