De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Op 29 mei 2013 heeft de minister van Defensie Hennis-Plasschaert de Tweede Kamer geinformeerd over de wijze waarop zij het nieuwe reservistenbeleid wil ontwikkelen.

De minister gaf hierbij aan te hebben gekozen voor een gemeenschappelijke aanpak waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

Stap 1: De uitwerking van bovenstaande hoofdlijnen en de beschrijving van een aantal kansrijke gebieden in een discussiestuk. Dit discussiestuk wordt vervolgens breed verspreid (gereed derde kwartaal 2013);

Stap 2: De toetsing van de hoofdlijnen en de verschillende kansrijke gebieden uit het discussiestuk bij belanghebbenden zoals reservisten, werkgevers, vakcentrales, andere overheden en politieke partijen. Deze stap mondt uit in een congres (vierde kwartaal 2013);

Stap 3: Op basis van alle discussies en commentaren worden het beleid en de meest kansrijke gebieden definitief vastgesteld (eerste kwartaal 2014).


Vandaag, 30 oktober, heeft de minister de Tweede Kamer geinformeerd over het feit dat het discussiestuk, ten behoeve van de eerste stap om te komen tot een nieuw reservistenbeleid, gereed is. Aan de hand van dit stuk worden diverse bijeenkomsten georganiseerd om over het nieuwe reservistenbeleid van gedachten te wisselen.

Ook gaf de minister te kennen dat Defensie een facebookpagina (facebook.com/reservistzeghetmaar) heeft geopend waarop iedereen die geïnteresseerd is zijn of haar bijdrage kan leveren.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04