De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Vandaag is het Sector Overleg Defensie (SOD) van dinsdag 19 november hervat.
In dat SOD had Defensie aangegeven de vergadering te schorsen om de gewisselde standpunten met betrekking tot de uitzendbescherming van het defensiepersoneel, ingezet ten behoeve van de Patriotmissie in Turkije, te kunnen overdenken.
 
Bij de hervatting van het SOD vandaag heeft Defensie aangegeven tot het volgende standpunt te zijn gekomen: “De uitzendbescherming staat. Afspraak is afspraak”.
 
De GOV|MHB is blij dat Defensie er voor heeft gekozen om de bestaande afspraken na te komen.
Nu Defensie heeft voldaan aan de eis van de GOV|MHB en de overige Centrales is hiermee de kou uit de lucht.

De Centrales van Overheidspersoneel hebben de minister wel opgeroepen om een duidelijk signaal af te geven richting het Kabinet en het Parlement dat de in het verleden gemaakte keuzes m.b.t. Defensie onherroepelijk zullen leiden tot problemen bij het voortzetten van missies.


 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04