De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

In het Sector Overleg Defensie (SOD) hebben de Centrales van Overheidspersoneel en Defensie vandaag gesproken over het voorstel van Defensie met betrekking tot de compensatie van het personeel dat zal (moeten) deelnemen aan de verlengde Patriotmissie.

Defensie gaf tijdens de vergadering van het SOD te kennen dat al het noodzakelijke personeel verplicht zal worden uitgezonden, ook al heeft dit personeel normaliter recht op uitzendbescherming
Dit personeel zal hiervoor middels een aantal maatregelen zal worden gecompenseerd.

(Lees hier het volledige voorstel van Defensie)

De GOV|MHB maakt zich grote zorgen over het huidige vertrouwen tussen de werkgever en de Centrales  enerzijds en de werkgever en het defensiepersoneel anderzijds.
Het vertrouwen van het defensiepersoneel in de politieke- en militaire leiding is nog nooit zo laag geweest. Ook in dit dossier blijkt wederom dat zowel de politiek als ook de defensietop over de rug van het defensiepersoneel heen van mening is dat gemaakte afspraken niet hoeven te worden nagekomen. Een man een man een woord een woord is nu net dat wat het defensiepersoneel van de minister verwacht.

Ook het feit dat de Centrales al voor het zomerverlof voor het eerst zijn geïnformeerd over een eventuele mogelijke verlenging van deze missie én dat de CDS in oktober Centrales wederom heeft geïnformeerd dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een verlenging van de missie, zonder dat er in de tussenliggende periode echte maatregelen zijn getroffen, is voor de GOV|MHB uiterst teleurstellend.

Reden voor de GOV|MHB om vooralsnig vast te houden aan de gemaakte afspraak m.b.t. de uitzendbescherming.

(Lees hier het openingsstatement van de GOV|MHB)

 

Tijends de vergadering van het SOD hebben, naast de GOV|MHB, ook de overige Centrales  allen te kennen gegeven vast te houden aan de afspraak m.b.t. de uitzendbescherming.
Daarbij hebben alle Centrales tijdens de vergadering aangegeven het belang van de uitzendbescherming voor het personeel zo hoog te hebben, dat ze bereid zijn om hierover evt. een geschil aan gaan. 

Aangezien Defensie en de Centrales niet tot elkander zijn kunnen komen heeft Defensie besloten het voorstel terug te nemen om te bezien of tot een ander voorstel kan worden gekomen en de vergadering tot dat moment te schorsen.

Op korte termijn zal dit onderwerp dan ook wederom aan de overlegtafel van het Sector Overleg Defensie worden besproken.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04