De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Appreciatie CMHF sector Defensie (GOV/MHB) op Onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden 2018-2020

CMHF legt arbeidsvoorwaardenresultaat NEUTRAAL voor aan haar leden

Van eindloon naar middelloonpensioen. De officier heeft voor het middelloonstelsel een ongunstige loonopbouw. Daarom is in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 overeengekomen dat het middelloonstelsel gelijktijdig met een aangepast loongebouw zou worden ingevoerd. Het is echter niet gelukt om dit voor 1 juli jl. te realiseren. Dit mede vanwege het feit dat er in het AV-akkoord was afgesproken dat op deze datum duidelijkheid zou zijn over een nieuw pensioenstelsel voor militairen en omdat Defensie veel te laat met de onderhandelingen is begonnen. Dit ondanks de afspraak met de minister dat we in oktober vorig jaar meteen een doorstart zouden maken met het pensioendossier. Het gevolg is dat de officier die een loopbaan volgt zijn pensioenaanspraken, soms aanzienlijk, ziet verminderen.

De CMHF heeft tijdens de onderhandelingen aangegeven dat het startsalaris van officieren een belangrijke reden is waarom het pensioenresultaat van officieren ten opzichte van een burgercarrière achterblijft. De vraag is of Defensie tijdens de nieuwe onderhandelingen over het nieuwe loongebouw, dat op 01-01-2020 moet worden ingevoerd, bereid is om dit aan te passen. Het blijft dus ongewis wat het eindresultaat gaat worden voor officieren.

Een verdere verslechtering van de loonopbouw door het afschaffen van het max-max effect is tot de invoering van het nieuwe loongebouw bezworen.

Over de loonontwikkeling zijn we tevreden. Deze is gelijk aan of beter dan die van andere overheidssectoren. Eindelijk bereikt Defensie ook de veel gekoesterde wens van een volledige eindejaarsuitkering.

De toelage TOD en de vergoeding voor meerdaagse activiteit stijgen marginaal. De toelage TOD stijgt met 20% maar wordt wel pas achteraf verrekend. De oefentoelage stijgt met 10% en wordt voor varen gelijk aan oefenen. Deze toelages, maar ook de VVHO zijn naar de mening van de CMHF volstrekt onvoldoende. Ook hier was nu geen tijd voor, dit zal eveneens in het komend overleg over het loon- en functiegebouw centraal staan.

Conclusie
Na alle ellende van de afgelopen 8 jaar zoals de WUL, het AOW-gat, de nullijn, het inkrimpen van de organisatie, is dit akkoord voor burgerpersoneel, soldaten/korporaals, bijna alle onderofficieren en UKW’ers een goed akkoord. Voor een groep officieren zijn er naast de positieve elementen ook deze keer weer negatieve effecten. En dit laatste is bijzonder. Er is reeds een groot vullingsprobleem, en dit akkoord zal het vertrouwen van de officier in zijn werkgever niet herstellen. De effecten van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel zal door middel van maatmensen inzichtelijk worden gemaakt. Want er zijn namelijk ook officieren die geen nadelen ondervinden van het nieuwe pensioenstelsel en er zelfs op vooruit gaan.

Gezien het feit dat het resultaat sterk afhankelijk is van de individuele situatie en het feit dat het resultaat er eindelijk aan bijdraagt dat jongeren een fatsoenlijk pensioen bij Defensie gaan opbouwen hebben wij besloten het voorstel neutraal voor te leggen aan onze leden.

In de komende onderhandelingen wordt definitief vastgesteld hoeveel lager de verwachte pensioenaanspraak zullen uitvallen. De CMHF heeft hard voor u gevochten maar helaas er niet meer uit kunnen slepen. Het is de organisatie duidelijk dat voornamelijk de officieren worden benadeeld. We zullen de komende periode blijven vechten om via het nieuwe loongebouw de negatieve gevolgen voor officieren te verkleinen. De tijd van de dienstplicht en de BBT’er is echt voorbij. Het startsalaris van wetenschappelijk en bachelor opgeleide officieren zal overheidsconform moeten worden zodat ook de officier in de toekomst een goed pensioen kan opbouwen. Ook op het gebied van de toelages zullen fundamentele stappen moeten worden gezet. Dit gaat zeker leiden tot een beter pensioenresultaat maar zal het negatieve effect van de overgang van eindloon naar middelloon niet voor alle officieren teniet kunnen doen.

De CMHF en dus de GOV/MHB, zal de komende weken het land in gaan om het resultaat met u te bespreken. Het gaat immers over uw arbeidsvoorwaarden, het gaat over uw pensioen en uw portemonnee.

 

Het volledige onderhandelingsresultaat vindt u hier .

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04