De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
The day after de ledenraadpleging

De afgelopen ledenraadpleging van het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden heeft de emoties hoog doen oplopen bij het defensiepersoneel. Zowel tijdens de diverse voorlichtingsbijeenkomsten als op de sociale media werd duidelijk dat het vertrouwen van het personeel in de defensieleiding nog steeds zeer laag is en dat men meer (financiële) waardering verwacht.

Ook was er veel commentaar op de bonden. Waarom zij tot dit onderhandelaarsresultaat gekomen zijn, waarom zij dit voorstel, ondanks alle weerstand, probeerde te ‘verkopen’ en waarom zij geen blijk toonde voor hun leden op te komen. AL met al zijn er in dit traject voornamelijk verliezers aan te wijzen. Het vertrouwen in de defensieleiding en ook in de bonden nam verder af, het defensiepersoneel had nog steeds niet de het cao waar ze zo’n recht op hebben en er was veel onduidelijkheid bij het personeel en de organisatie over hoe het nu verder moet. Toch heeft deze ledenraadpleging ook een aantal positieve aspecten opgeleverd of op z’n minst een aantal zaken aan het licht heeft gebracht.

Facebook
Met bijna 10.000 leden op de Facebookgroep ‘zeg Nee tegen het arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie’ en 1000 volgers voor de community ‘Steundemilitair’ is het defensiepersoneel meer als ooit tevoren met elkaar verbonden om meningen, ideeën en standpunten met elkaar uit te wisselen en informatie te verstrekken. Natuurlijk liepen de diverse discussies wel eens flink uit de hand en werd er heen en weer, zoals wel vaker op sociale media, flink met modder gegooid. Natuurlijk bleek ook nu weer dat sommige mensen op basis van horen zeggen of onvolledige informatie zich snel een standpunt vormde. Maar het belangrijkste was dat men op allerlei wijze en via allerlei wegen werd geïnformeerd over het onderhandelaarsresultaat specifiek en de arbeidsvoorwaarden in het algemeen. Vakbonden hebben vaak het probleem om snel een grote groep leden te bereiken en hebben in tegenstelling tot Defensie niet de mogelijkheid om het personeel even snel via de mindef-account te informeren. Via deze beide fora konden wel snel een grote groep bereikt en geïnformeerd worden.

Transparantie
De GOV|MHB maakt zich al langer sterk voor meer transparantie bij de onderhandelingen van de arbeidsvoorwaarden en ook het overige georganiseerde overleg tussen Defensie en de bonden. Al langer onderkennen wij de behoefte bij onze leden om meer openheid over het proces van onderhandelen, maar ook over de inhoud daarvan. Tijdens deze ledenraadpleging werden er niet alleen vraagtekens gesteld bij deze onderhandelingen, maar ook bij de wijze waarop het georganiseerde overleg in zijn algemeenheid is vormgegeven en hoe wij een proces van onderhandelingen aan lopen. Ook hier geldt dat de reacties vaak vanuit de onderbuik kwamen, maar uiteindelijk resulteerde dit wel tot meer duidelijkheid en ook begrip over de structuur van het overleg.

Leden betrekken
Bij ons (GOV|MHB) hebben deze reacties er ook toe geleid dat we nog meer als voorheen zijn gaan nadenken over de wijze waarop onze leden betrokken worden bij het proces van de onderhandelingen. Na het bereiken van het onderhandelaarsresultaat hebben wij getracht een zo eerlijk en duidelijk mogelijke voorlichting te geven over de maatregelen en gevolgen van het resultaat en uiteindelijk het definitieve oordeel bij de leden te leggen. Voorafgaand aan de onderhandelingen is het van belang dat wij een goed beeld hebben wat onze leden van belang vinden en wat wel en niet bespreekbaar is. Hoewel wij regelmatig eenheden bezoeken, diverse specifieke werkverbanden hebben en de diverse defensielocaties afgelopen jaren regelmatig hebben bezocht voor verschillende voorlichtingsbijeenkomsten, is er klaarblijkelijk een aanvullende behoefte om de leden bij de totstandkoming van onze inzet te betrekken. Deze behoefte nemen wij ter degen serieus. Wij hebben daarom ook besloten op zeer korte termijn het land in te gaan om een aantal defensielocaties te bezoeken en daar het gesprek met de leden aan te gaan over wat de inzet van de onderhandelingen zou moeten zijn. Allereerst voor het vervolg van de huidige onderhandelingen, maar ook voor de onderwerpen die de komende tijd verder nog op de agenda staan. Zodra meer informatie bekend is over de data en de locaties informeren wij u. Wij hopen u bij een van de bijeenkomsten te mogen begroeten.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04