De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Reactie AC, ACOP en CMHF op inzetbrief Defensie

Defensie heeft dinsdag 14 mei jongstleden gereageerd op onze brief van 6 mei 2019 door een inzet aan het personeel bekend te stellen. In die reactie zitten, zoals velen hebben gezien, nog een flink aantal vaagheden, onduidelijkheden of punten die om opheldering vragen.

Om de onderhandelingen formeel te hervatten vinden wij de brief onvoldoende concreet, maar we zijn bereid om met defensie in gesprek te gaan en af te tasten wat de ruimte is tussen onze inzetbrief en die van defensie.

Zodra die duidelijkheid er is, zullen wij een besluit nemen over het wel of niet hervatten van de onderhandelingen en u daarover informeren.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04