De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
(Na)betalingen Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020

In het op 30 juli 2019 ondertekende arbeidsvoorwaardenakkoord staan verschillende inkomensmutaties. Sommige werken terug. Anderen liggen in de toekomst. De afgelopen maand (augustus 2019) betaalde Defensie de eenmalige uitkering van maximaal 300 euro bruto. Wanneer de overige maatregelen uit het akkoord worden uitbetaald leest u hieronder.

Actieve defensiemedewerkers

Augustus 2019
- Eenmalige uitkering 300€ bruto (of een evenredig deel als niet fulltime wordt gewerkt)

September 2019
- Herbereking eindejaarsuitkering okt/nov 2018
- verlofsoort ZZF in tijd geen €
- Loonsverhoging 3,15% (terugwerkend vanaf april)
- Tijdelijke loontabel (terugwerkend vanaf januari) 
- De verhoging van de TOD naar 100% (terugwerkend vanaf januari)
- Verschuivingstoelage verhogen naar 50€ (terugwerkend vanaf juli)
- Gelijktrekken en 20% verhoging van vaar-, oefentoelage en vergoeding meerdaagse activiteit (terugwerkend vanaf januari)
- Geboorteverlof/vergoeding aanpassen (terugwerkend vanaf juli)

November 2019
- Uitbetaling eindejaarsuitkering 8,33%

December 2019
- Pensioen premie compensatie (terugwerkend vanaf januari)

De uitbetalingen voor de compenserende maatregelen in verband met het verminderd pensioenperspectief zullen naar verwachting pas in 2020 worden gedaan. Zodra hier meer informatie over bekend is informeren wij u hierover.

UKW-/wachtgeld- en FLO-uitkeringen

De salarisverhogingen zoals afgesproken in het op 30 juli 2019 ondertekende arbeidsvoorwaardenakkoord werken ook door in de UKW-, wachtgeld- en FLO-uitkeringen van gewezen defensiepersoneel. De uitbetalingen hiervoor zien er als volgt uit.

De UGM-ers
- De eenmalige uitkering van €300 wordt uitbetaald in september 2019 (respectievelijk augustus 2020).
- De verhoging van de eindejaarsuitkering per 1 oktober 2018 met 1,93% leidt tot herziening van de uitkeringsgrondslag van de UGM. Hieraan wordt in oktober 2019 uitvoering gegeven.
- De eerste loonsverhoging van 3,15% (ook een herziening van de uitkeringsgrondslag) wordt met terugwerkende kracht vanaf april in november uitbetaald. 
- De tweede loonsverhoging van 3,15% wordt in juli 2020 uitbetaald.

WW-Plus (wachtgeld en suppletie)
- De eenmalige uitkering van €300 wordt uitbetaald in augustus 2019 (resp. augustus 2020)
- De verhoging van de eindejaarsuitkering per 1 oktober 2018 met 1,93% leidt tot herziening van de uitkeringsgrondslag. Hieraan wordt in september 2019 uitvoering gegeven. 
- De eerste loonsverhoging van 3,15% (ook een herziening van de uitkeringsgrondslag) wordt met terugwerkende kracht vanaf april uitbetaald in september.
- De tweede loonsverhoging van 3,15% wordt juli in 2020 uitbetaald.

Gewezen medewerkers met een BWW-uitkering volgen niet de salarisontwikkeling van Defensie, maar die van de WW. De WW is per 1 juli 2019 verhoogd met 1,23%.

De gewezen burgermedewerkers met een FLO-uitkering:
Salarisverhogingen die doorwerken in de FLO-uitkering worden zoals te doen gebruikelijk één keer per jaar in januari doorgevoerd. Dat betekent dat verhogingen die in de loop van een jaar ingaan, met ingang van januari van het daarop volgend jaar in de betreffende FLO-uitkering worden verwerkt. Voor de FLO-ers ontstaat geen financieel nadeel, omdat de verwerking achteraf wordt gecompenseerd met een eenmalige uitkering.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04