De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Extraatje zorgverleners

Wij hebben onze minister van Financien deze week bij RTL horen vertellen dat hij voorstander is van een extra beloning voor onze zorgmedewerkers die alles geven in deze tijd. De GOV|MHB vindt dit een meer dan terecht standpunt. Daarbij zijn wij van mening dat de medewerkers van defensie die zich inzetten om in het belang van Nederland de effecten van de coronacrisis op te vangen en de crisis te bestrijden ook deel zouden moeten uitmaken van een dergelijke beloning. Wij zijn dan ook blij te constateren dat een van onze collega-vakbonden een brief aan de werkgever heeft gestuurd om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en steunen volmondig dit initiatief.

Klik hier om de ingezonden brief te lezen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04