De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Update: wat is de status van de pensioencompensatie?

Update: wat is de status van de pensioencompensatie?

Door: T. van Leeuwen, onderhandelaar

 

Regelmatig benaderen leden mij met de vraag hoe het staat met de AV-afspraak aangaande verminderd pensioenperspectief, oftewel de pensioencompensatie? Ik begrijp dit volledig, want was er door bonden en werkgever niet gezegd dat waarschijnlijk in Q2 van dit jaar de eerste betalingen plaats zouden vinden?


Voor velen van u was de concrete afspraak aangaande de compensatie voor uw verminderde pensioenvooruitzicht een essentieel element om in te stemmen met het voorliggende onderhandelaarsresultaat. Het is dan ook mijn stelligste overtuiging dat deze afspraak elementair was voor het accepteren van het AV-akkoord in brede zin.


Inmiddels zijn we een jaar verder en kan ik me voorstellen dat u zich afvraagt waar uw compensatie nu blijft. Bottom Line Up Front (BLUF): we zijn op dit element nog niet tot een definitieve overeenstemming gekomen.

 
Omdat ik vanuit uw positie de noodzaak voel om zo snel als mogelijk stappen te maken op dit dossier heb ik op 1 mei deze brief gestuurd. In deze brief roep ik de werkgever op om zo snel als mogelijk de discussie over uitzonderingsgevallen te sluiten en doe ik een voorstel om uit deze discussie te komen. Daarbij doe ik tevens een oproep aan Defensie om op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot betaling van conform afgesproken methodiek vastgestelde compensatiebedragen voor de militairen met een volledig dienstverband.


Op 22 mei is Defensie gekomen met een brief en een bijlage als antwoord op mijn oproep. Wanneer u de brief van onze zijde en het antwoord van Defensie tegenover elkaar zet dan ziet u de kern van de discussie: voor wie geldt nu de gemaakte afspraak en voor wie moeten wij nog komen tot een kortingsmethodiek?


Het moge helder zijn dat het standpunt van de GOV|MHB is, dat alle militairen die binnen de reguliere aanstellingsleeftijden zijn begonnen aan hun militaire opleiding en daarna hun gehele loopbaan hebben vervolgd bij de krijgsmacht, vallen onder ‘volledig dienstverband’. Deze militairen ontvangen m.i. de bij hen passende bedragen uit de afgesproken tabellen. Naar onze mening zijn de uitzonderingsgevallen enkel te zoeken onder horizontaal instromers, herintreders en militairen die structureel deeltijd werken. Helaas is Defensie een andere mening toegedaan en zoekt zij naar een oplossing waarbij veel meer militairen een korting op de bedragen kunnen verwachten.


Dit is voor ons onacceptabel en wij blijven dan ook strijden voor uitvoering van de betreffende elementen uit het AV-akkoord. Dit is immers zo afgesproken, zo naar u gecommuniceerd én zo gefinancierd!


Wordt vervolgd…

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04