De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Bonden en werkgever oneens over invoer bezoldigingsstelsel, wat is nu feitelijk de afspraak?


Door: T. van Leeuwen, onderhandelaar CMHF-sector Defensie

Op donderdagmiddag 9 juli hebben sociale partners in het Sectoroverleg (SOD) gesproken over de ontstane impasse aangaande de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel. De conclusie uit deze vergadering is dat een meerderheid van de centrales, waaronder wij als CMHF, van mening is dat er sprake is van een geschil dat voorgelegd moet worden aan de Advies en Arbitrage Commissie (AAC).


Nadat de afgelopen weken veel tijd en energie is gestoken in het vinden van een (tussentijdse) oplossing voor de invoer van een nieuw bezoldigingsstelsel op 1 juli jl., kunnen wij niet anders dan concluderen dat sociale partners er in de huidige situatie niet uit gaan komen. Wat ons betreft is een verschil van uitleg van gemaakte AV-afspraken met betrekking tot dit bezoldigingsstel hier in essentie debet aan. Opheldering van de uitleg van de gemaakte AV-afspraken over het bezoldigingsstelsel zal dan ook de kern vormen van de vraagstelling aan de AAC.


Wij, als CMHF-sector Defensie, betreuren dat we nu wederom een gang naar de AAC moeten maken, maar naar onze mening vormen de gemaakte afspraken de contouren van de fundering onder het bezoldigingsstelsel. Zolang wij het niet over eens zijn over de bekisting gaan we graag verder met het ontwerp van het loongebouw en aanpalende constructies (waaronder toelages), maar willen we niet overgaan tot het storten van de fundering.


Meer informatie met betrekking tot dit dossier volgt zodra beschikbaar.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04