De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Inzetbrief Defensie 2021

Op 30 juli van het vorig jaar hebben de sociale partners van Defensie een
nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten. Dit akkoord loopt op 31 december
2020 af. Defensie vindt het belangrijk op tijd een nieuw
arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 te sluiten. In deze brief wordt duidelijk gemaakt
welke onderwerpen de staatssecretaris daarbij belangrijk vindt.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04