De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Cao-overleg Defensie stuk gelopen. Wij gaan je informeren!

Je hebt op de websites van de bonden kunnen lezen dat de cao-onderhandelingen bij Defensie net voor Kerst weer zijn stukgelopen.


De kloof tussen wat Defensie aan arbeidsvoorwaardenruimte biedt en wat de bonden vragen is groot en bleek helaas niet te overbruggen. Ondanks dat Defensie door corona tot de vitale sectoren behoort, bieden de werkgever en dit kabinet onvoldoende financiële ruimte om een fatsoenlijke cao af te sluiten. Daar spreekt volgens de bonden niét de waardering uit die Defensiepersoneel verdient! Ook De Nederlandse Bank zei onlangs dat loonmatiging niét het recept is om uit deze crisis te komen.


We informeerden alle vakbondsleden hierover al op 24 december via onze websites https://www.prodef.nl/nieuws/706-defensie-biedt-geen-uitzicht-op-een-arbeidsvoorwaardenakkoord


We organiseren een Webinar


Normaal gesproken zouden we nu in de kazernes staan om jou en je collega’s te informeren. Door corona is dat helaas niet mogelijk. Daarom hebben de gezamenlijke bonden besloten voor alle vakbondsleden een Webinar te organiseren en jullie op die wijze te informeren. Tijdens dit Webinar kun je ook vragen stellen. Daarna gaan we de niet-leden van informatie voorzien.


Het Webinar voor de leden vindt plaats op:
2 februari van 14.00-15.30 uur
Heb je je al aangemeld? Dan hoef je dat niet opnieuw te doen.
Meld je aan!


Zet de datum alvast in je agenda en stuur een mail naar
Heb je vragen?
Vooruitlopend op het Webinar kun je ons via de mail laten weten welke vragen je nu al hebt.
Stuur hiervoor een mail naar


Nadere info volgt
We gaan je de dag vóór het Webinar, op 1 februari, een mail sturen met een unieke link waarmee je het Webinar kunt bijwonen. Je krijgt dan ook informatie op welke wijze je tijdens het Webinar vragen kunt stellen. Houdt je mailbox dus goed in de gaten.
We hopen dat we op jouw steun en betrokkenheid kunnen rekenen. Doe je mee?

Namens de gezamenlijke vakbonden,
Jean Debie
Jan Kropf
Rob Pulles
Anne-Marie Snels

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04