De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Arbeidsvoorwaarden: Hoe staat het ermee?

Arbeidsvoorwaarden: Hoe staat het ermee?

Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. De onderhandelaars hebben vandaag vastgesteld dat zij op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen. Er is besloten de stand van zaken voor te leggen aan de SOD en daar verder te bespreken.

Voor de zomer hebben de onderhandelaars laten weten dat zij u in september zouden vertellen wat de gesprekken over een nieuw akkoord hebben opgeleverd. Er is de afgelopen tijd uitgebreid gesproken over alle onderwerpen uit de verschillende inzetbrieven. Na de zomer hebben de gesprekken zich vooral gericht op de volgende onderwerpen:
• Loonsverhoging;
• Tijdelijke toelage loongebouw;
• Woon- werkverkeer en thuiswerken;
• Pensioenakkoord;
• Verlengen Sociaal Beleidskader 2012;
• Cafetariamodel;
• Opleidingsbudget bij overgang van militair naar burger en omgekeerd.

Tijdens deze gesprekken zijn partijen op een aantal onderwerpen dicht tot elkaar gekomen. De onderhandelaars hebben vastgesteld dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om aan de wensen van alle partijen tegemoet te komen. Vooral de gewenste loonsverhoging en de maatregelen voor het woon- werkverkeer leggen een groot beslag op het beschikbare arbeidsvoorwaardengeld. Daarom hebben de onderhandelaars besloten de SOD te informeren over de stand van zaken en daar de lastige keuzes verder te bespreken. Dit overleg zal op 14 oktober plaatsvinden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04