De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Herstart arbeidsvoorwaardengesprekken

Defensie en de vakbonden hebben de ambitie uitgesproken om voor de zomer tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Met het aantreden van een nieuw kabinet en het gesloten regeerakkoord zijn de omstandigheden om dat mogelijk maken gewijzigd. De veranderingen ten opzichte van vorig jaar bieden voldoende perspectief om de gesprekken te hervatten. Dit is de uitkomst van het sectoroverleg Defensie, dat op uitnodiging van de staatssecretaris op 8 februari heeft plaatsgevonden.

Zowel Defensie als de vakbonden onderkennen het belang om op korte termijn zichtbare stappen te laten zien aan het defensiepersoneel op het gebied van loonontwikkeling en de ontwikkeling van een nieuw loongebouw. Volgende week vinden de eerste verkenningen plaats over welke onderwerpen een nieuw akkoord moet bevatten.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04