De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
SOD 8 februari: het pad naar een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord

Op dinsdag 8 februari vond het eerste Sector Overleg Defensie (SOD) van 2022 plaats. Voor de eerste keer zat de nieuwe staatssecretaris van Defensie het SOD voor. In het SOD heeft de werkgever formeel gesproken met de centrales over het weer vlottrekken van het Georganiseerde Overleg (GO) tussen de centrales en de werkgever, het pad naar een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord en een vernieuwd bezoldigingsstelsel en HR-model.

De GOV|MHB vindt het herstarten van het overleg met Defensie van het grootste belang. Het overleg heeft te lang stilgelegen, wat niet in het belang was van de mensen van Defensie en dus ook onze leden. Met de €500 miljoen die nu structureel jaarlijks beschikbaar is gesteld, is het mogelijk om eindelijk de stappen te maken die broodnodig zijn. Het huidige bezoldigingsstelsel (in de volksmond ‘het loongebouw’ en stelsel van toelagen) en het personeelssysteem, beide onderdeel van de HR-transitie, moeten nodig op de helling. Daarnaast moeten de werknemers en de werkgever nog steeds een nieuw AV-akkoord afsluiten.

Wat ons betreft zijn het AV-overleg enerzijds en het overleg over het HR-model anderzijds te belangrijk om eerst het een en dan het ander te doen. Door de trajecten parallel aan te lopen is de kans groter nog dit jaar op beide trajecten resultaat te boeken. Volgens de GOV|MHB zorgt een benadering over twee assen ervoor dat een eventuele vertraging op de ene as niet automatisch leidt tot vertraging op de andere as. Het geven van prioriteit aan de beide assen betekent dat we voldoende capaciteit vrij zullen moeten maken. Daarnaast betekent het dat zaken met een lagere prioriteit langer zullen blijven liggen. Wij vinden dat dat de moeite waard is, we kunnen het ons niet veroorloven dat de waan van de dag en kleinere zaken ons nog langer van de grote onderwerpen afhouden.

 

Ook zullen we als sociale partners onze eigen rollen en de onderlinge relatie moeten evalueren. Het Georganiseerd Overleg is in onze ogen aan modernisering toe. Uitgaan van gemeenschappelijke belangen, niet direct conflicten opzoeken en vooral ook elkaar de ruimte gunnen. Hoe dan ook zullen we er gezamenlijk uit moeten komen. We gaan in de toekomst nog veel vallen en opstaan. Door elkaar niet doelbewust te laten vallen en elkaar te helpen bij het opstaan, zal het minder moeilijk worden om gezamenlijk vooruitgang te boeken. Er doet zich op dit moment, vooral door de beschikbare fondsen, een unieke gelegenheid voor om resultaten te bereiken. De sociale partners hebben de gezamenlijke grote verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen..

Wij zullen ons uiterste best doen om zo snel mogelijk tot gedegen afspraken op alle trajecten te komen. Daarbij is snelheid zeker niet het enige criterium. Gezien het belang van de onderwerpen dienen we die ook zorgvuldig te benaderen. We houden u, zodra de omstandigheden dat toe laten, op de hoogte van de voortgang van het overleg.

Lees hier het betoog van de GOV|MHB zoals voorgedragen tijdens het SOD van 8 februari.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04