De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
ProDef-Bulletin nr. 1 | Feb 2017 is uit

Het openingsartikel van de duovoorzitters is deze maal getiteld 'Een veilig en perspectiefvol 2017'.

 

Verder in dit ProDef-Bulletin o.a. aandacht voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in het artikel 'AVW onderhandelingen definitief mislukt'. Verder de artikelen 'De nieuwe -niet maakbare- wereld', Maaltijdvergoeding in Duitsland 2', 'Het hoe en waarom van de netto loondaling voor militairen' en 'De GOV|MHB blijft strijden voor volledige compensatie AOW-gat'.

 

Twee bijzondere artikelen mogen niet aan de aandacht ontsnappen. 

Ten eerste de 'vaste' gastschrijver Peter van Maurik met deel 2 van 'De Defensiebegroting gefileerd'. Ten tweedeeen artikel van de Defensie autisme ambassadeur 'Denken in effecten of denken in mogelijkheden?.

 

Natuurlijk vindt u ook een cartoon, ledenvoordeel én wordt er weer afgesloten met de column van de vice-voorzitter Tom Kofman, 'Pestconferentie DJT'.

 

Lees meer over dit bulletin >>>

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04