De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
ABP houdt zich niet aan de afspraken en past militaire pensioenregeling aan

De GOV|MHB hoort van haar leden dat op 23 oktober door ABP een nieuwsflits is uitgezonden met de boodschap dat het ABP per 1 januari 2019 een basispensioenregeling gaat uitvoeren.
Op de eigen website stelt het ABP dat sociale partners en niet het ABP bepalen wanneer er een nieuwe pensioenregeling komt. Desondanks wil het ABP vanaf 1 januari 2019 de militaire pensioenregeling uitvoeren met de huidige parameters (lage opbouwpercentage, hoge franchise, pensioengevend inkomen e.d.) maar dan als middelloonregeling, dus zonder de backservice.

Zoals tijdens de GOV|MHB voorlichtingen is aangegeven is dit onacceptabel, en zal dit tot flinke pensioenschade leiden. Op het moment van een individuele promotie (trede of bevordering) bouwt u daarover namelijk geen pensioen met terugwerkende kracht op. De GOV|MHB is van mening dat het ABP de pensioenregeling voor militairen dient uit te voeren zoals de sociale partners bij de sector Defensie dat zijn overeengekomen, namelijk als een eindloonregeling, en dat het ABP zich dient te gedragen als de uitvoerder die ze zijn. Alleen als er een andere door sociale partners overeengekomen regeling wordt afgesproken kan er sprake zijn van een aanpassing door het ABP.

In de nieuwsflits wordt niet precies aangegeven wat er gaat veranderen, maar geeft het ABP aan dat u op www.abp.nl meer kunt lezen over deze wijzigingen. Wij roepen alle militaire deelnemers in de pensioenregeling van het ABP op telefonisch contact op te nemen met het ABP om te vragen wat voor wijzigingen er vanaf 1 januari 2019 komen en wat dit voor u betekent. U kunt het ABP bereiken op 045-579 60 80.

Op 14 oktober jl. heeft de GOV|MHB samen met de overige centrales van overheidspersoneel bij de sector Defensie de minister juist verzocht om de pensioenregeling (inclusief de backserviceaanspraak) die voor 2018 overeengekomen is voort te zetten. Tot op heden hebben wij van de zijde van Defensie nog geen antwoord op dit verzoek ontvangen. Defensie heeft wel gereageerd op de nieuwsflits van het ABP. Daarin wordt wel aangegeven dat het ABP uitvoerder is en dat de sociale partners over de pensioenregeling gaan, maar een duidelijk standpunt dat de voorgenomen maatregel van het ABP onacceptabel is wordt er niet ingenomen. Ook geeft Defensie niet aan hiertegen stappen te zullen ondernemen.

De GOV|MHB legt zich echter niet neer bij deze voorgenomen maatregel van het ABP en gaat deze met alle beschikbare (juridische) middelen bestrijden. Om er voor te zorgen dat het ABP zich houdt aan de afspraken die de sociale partners hebben gemaakt. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor de brief van 14 oktober klik hier.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04