De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Uitnodiging pensioenvoorlichting 22 mei 2023
www.shutterstock.com / 793237669

Op 22 mei zal er een informatiebijeenkomst over uw pensioen plaatsvinden. De bijeenkomst start om 14:00 in het Van der Valk Nootdorp. Middels mail wil de GOV|MHB u de gelegenheid geven zich aan te melden.

Waarom een bijeenkomst?
Afgelopen januari is in een eerste voorlichting uitleg gegeven over de invoering van de Wet Toekomst pensioenen (WTP). Wat gaat er veranderen en waarom? De WTP heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling voor militairen. Daarom praten Defensie en de bonden hierover. De bedoeling is dat we uiteindelijk overeenstemming bereiken over de nieuwe pensioenregeling voor militairen en dat deze aan de leden zal worden voorgelegd. In deze tweede voorlichting maken wij duidelijk wat de inzet van de GOV|MHB is voor de onderhandelingen over de militaire pensioenregeling en waarom. Tevens kunt u alle vragen die u heeft aan ons stellen. Daarnaast leggen wij u ook uit waarom wij afgelopen dagen een oproep hebben gedaan om bezwaar aan te tekenen tegen de invoering van de WTP.

Meer informatie over de WTP en recente ontwikkelingen vindt u hier. Tijdens de informatiesessie wordt u bijgepraat door onze onderhandelaar Thijs van Leeuwen en onze pensioenexpert Martin Weusthuis. Er is tevens de mogelijkheid om de voorlichting online bij te wonen. U krijgt dan na aanmelding een link toegestuurd.

Praktische informatie
Datum: 22 mei 2023
Aanvang: 14:00 (inloop vanaf 13:30)
Locatie: Van der Valk Hotel
Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp
Zaal: Olympiade lobby

Aanmelden:
Via email naar  onder vermelding van uw naam en of u de voorlichting fysiek of online wilt bijwonen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04