De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nabestaandenpensioen militairen miv 2016 verhoogd

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over het verhogen van het nabestaandenpensioen naar 70%, m.i.v. 1 januari 2016.

 

Versobering militaire pensioenen
Op 2 juni jl heeft de GOV|MHB bericht over de versobering van de militaire pensioenen als uitkomst van het Sector Overleg Defensie.

 

Tijdens dit overleg bleek dat het Defensie niet gelukt was middels een zogenaamde Aanwijzing het opbouwpercentage op het bestaande niveau te houden. Hierdoor daalt het opbouwpercentage van 1,75% naar 1,657%.

 

Premievrijval
Als gevolg van de daling van het opbouwpercentage daalt ook de benodigde premie voor zowel de militair als voor Defensie.
Over de besteding van de premievrijval voor Defensie is nu overeenstemming bereikt in de vorm van het ophogen van het nabestaandenpensioen van 35,7% naar 70%.

 

GOV|MHB
Nu de door de GOV”MHB ongewenste daling van het opbouwpercentage van de militaire pensioenen een feit is, is de GOV|MHB blij dat de premievrijval in ieder geval behouden blijft voor diezelfde militaire pensioenen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04