De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
College vd Rechten vd Mens stuurt VCD brief aangaande AOW-gat
Telegraaf

Het College voor de Rechten van de Mens heeft op 11 juni jl een brief gestuurd aan de Vaste Commissie Defensie van de Tweede Kamer en Minister van Defensie Hennis-Plasschaert m.b.t. het AOW-gat. In deze brief stelt het College dat Defensie tegen de wet handelt met het niet doorbetalen van de UGM en de wachtgeldregeling tot de AOW-leeftijd.

 

Op 1 september 2014 oordeelde het College dat de minister van Defensie in strijd handelt met het verbod van leeftijdsdiscriminatie door de wachtgelduitkering bij de leeftijd van 65 jaar te beëindigen. In een vergelijkbare zaak oordeelde het College op 11 december 2014 dat de minister van Defensie verboden leeftijdsonderscheid maakt door de uitkering op grond van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) bij de leeftijd van 65 jaar te beëindigen.

 

In reactie op deze oordelen heeft de minister van Defensie aan het College kenbaar gemaakt dat aanpassing van de rechtspositie alleen mogelijk is na het bereiken van overeenstemming in het Sectoroverleg Defensie.

 

Het College geeft in de brief aan de minister uitdrukkelijk niet te kunnen volgen in haar zienswijze dat het haar als werkgever van het (voormalige) defensiepersoneel vrij staat een discriminerende bepaling in de arbeidsvoorwaardenregeling te blijven toepassen, zolang zij over wijziging geen overeenstemming met de vakorganisaties heeft bereikt. Cao’s en ambtelijke rechtspositieregelingen mogen niet in strijd zijn met een formele wet als de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Het recht op arbeidsvoorwaarden die niet in strijd zijn met de WGBL kan niet afhankelijk worden gemaakt van de (nog onzekere) uitkomst van cao-onderhandelingen.

 

Lees hier de gehele brief met de bijlages van het College voor de Rechten van de Mens.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04