De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
CMHF-Pensioenmiddag: maandag 11 mei

Fiscaal kader, financieel toetsingskader, dekkingsgraad, herstelplan.
Waarschijnlijk heeft u over deze zaken gelezen of gehoord, maar wat betekenen ze voor u als deelnemer?
Als u dacht dat de grootste wijzigingen zijn geweest dan vergist u zich. Laat u bijpraten.

Maandag 11 mei organiseert de CMHF een speciale Pensioenmiddag. Hier praten deskundigen u bij over alle bovengenoemde zaken.

Als sprekers zijn aanwezig:

  • Jacqueline van Langeraad-Goes: Verantwoordingsorgaan ABP
  • Klaartje de Boer: vakcentrale VCP
  • Otto Hoole: Pensioenkamer ROP
  • René van de Kieft: ABP-bestuur

e.a.

Voor wie?
Deze middag is voor iedereen die meer wil weten over zijn/haar pensioen.

Vragen en aanmelding?
Heeft u vragen over uw pensioen of over de pensioenmaatregelen in het algemeen?
Dan ontvangen wij deze graag vooraf per mail. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via het algemene aanmeldingsformulier op de website van de CMHF. Hier kunt u ook uw vragen/opmerkingen doorgeven.

Waar en hoe laat?
De middag wordt gehouden bij de CMHF, Ametisthorst 20 in Den Haag.
U kunt binnenlopen vanaf 12.30 uur *).
De bijeenkomst start om 13.15 uur en zal naar verwachting duren tot 16.30 uur.
Ter afsluiting nodigen wij u graag uit voor een drankje.

*) voor een broodje wordt gezorgd.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04