De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
AOW-gat gewezen militairen is leeftijdsdiscriminatie

De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen op 65 jaar.
 
Donderdag 11 december jl oordeelde het College voor de rechten van de Mens (hierna: het College) dat de minister van Defensie de wet overtreedt door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen (UGM) op 65 jaar.
 
Een onderscheid op grond van leeftijd is niet altijd verboden. Er kunnen rechtvaardige gronden zijn voor een onderscheid op leeftijd.
Het College oordeelt echter dat het onderscheid wat Defensie toepast niet kan worden gerechtvaardigd. Hiervoor onderkent het College twee gronden:
Ten eerste omdat het middel niet passend is doordat er geen aansluiting (meer) is met de AOW-uitkering.
Ten tweede omdat het stoppen van de UGM disproportionele gevolgen heeft, namelijk een grote inkomensachteruitgang.

Lees hier de volledige uitspraak van het College.

Uitspraken van het College zijn niet bindend. Om die reden kan Defensie de uitspraak naast zich neerleggen.
Jurisprudentie wijst echter uit dat rechters uitspraken van het College in (nagenoeg) alle gevallen volgen indien wordt besloten met een uitspraak van het College naar de rechter te stappen.
De vraag is dan ook wat Defensie gaat doen n.a.v. het oordeel van het College?
 

Wachtgeldregeling

Wat voor de UGM geldt, geldt eveneens voor de wachtgeldregeling (uit het SBK 2004) voor zowel gewezen militairen als burgermedewerkers bij Defensie.

Ook deze eindigt op 65 jaar, waarmee er een AOW-gat ontstaat.GOV|MHB
De GOV|MHB is van mening dat Defensie, als goed werkgever, de uitspraak ter harte zou moeten nemen, door de UGM en de wachtgeldregeling per direct te laten aansluiten op de AOW-leeftijd.
Zowel voor de gewezen militairen én burgermedewerkers die nu al een AOW gat hebben (repareren), als voor gewezen militairen én burgermedewerkers voor wie in de (nabije) toekomst een AOW-gat opdoemt. 
 
De GOV|MHB raadt alle militairen die een besluit hebben gekregen over hun UGM én waarvan de bezwaartermijn nog open staat, aan om bezwaar aan te tekenen. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na dagtekening van het besluit.
Klik hier voor een voorbeeldbrief.

Gewezen militairen waarvan het besluit over de UGM langer terug ligt dan zes weken raadt de GOV|MHB aan om een verzoek in te dienen voor herziening van het besluit, op grond van de uitspraak van het College.
Klik hier voor een voorbeeldbrief.

 

De GOV|MHB raad gewezen militairen en burgermedewerkers die als gevolg van het beeindigen van de wachtgelduitkering geconfronteerd gaan worden met een AOW-gat eveneens aan om een verzoek tot verlenging in te dienen.

Klik hier voor een voorbeeldbrief.

Neem voor ondersteuning bij het bezwaar of het verzoek contact op met de juridische afdeling van de GOV|MHB via: o.v.v. AOW-gat

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04