Militairen en burgerambtenaren met een inkomen groter dan € 100.000,- lopen vanaf 2015 een risico met hun nabestaandenpensioen dat tot uitkering komt als zij mochten komen te overlijden vóór hun pensioendatum. Het nabestaandenpensioen (NP) wordt dan gebaseerd op het salaris van € 100.000 en dat een kan een behoorlijke deuk opleveren in het inkomen van de achterblijvende partner.
 
Defensie zag dat gelukkig ook en was niet ongevoelig voor de vraag van de bonden om daarvoor een regeling te treffen. Voor het jaar 2015, in afwachting van de netto pensioenregeling die voor alle overheidsmedewerkers wordt afgesproken in de Pensioenkamer, gaat Defensie alvast een aanvullende collectieve NP-verzekering afsluiten bij Loyalis. En Defensie was ook bereid om de gehele premie voor haar rekening te nemen, een eindejaar-cadeautje.
 
Het gaat hier dus niet om het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen dat tot uitkering komt als u komt te overlijden ná uw pensioendatum. Dat is pensioen op opbouwbasis en daarvoor zijn noch in de Pensioenkamer, noch bij Defensie (al) afspraken gemaakt. De medewerkers die het betreft zullen dezer dagen een brief in hun bus aantreffen over dit onderwerp.