De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Aanvulling AOW door ABP na protest toch doorbetaald

Op deze website en in het ProDef Bulletin, dat zaterdag 14 maart bij GOV|MHB-leden thuis wordt bezorgd, is een artikel opgenomen over het niet doorbetalen van de AOW-aanvulling door ABP na 1 januari 2015, voor gepensioneerden geboren voor 1950. Dat verhaal is intussen achterhaald.
 
Nu het ABP-bestuur deze week heeft besloten om die aanvulling voor die leeftijdsgroep toch door te blijven betalen na 1 januari 2015, is het genoemde artikel niet meer van toepassing.
Dat besluit kwam onverwacht snel. Vandaar dat u vanaf vrijdag 13 maart, op de ProDef-website, een ander verhaal leest dan vanaf zaterdag 14 maart, in het ProDef-Bulletin.

Voor de leeftijdsgroep geboren na 1949, die AOW-gerechtigd wordt vanaf 1 januari 2015, en al 20 jaar weet dat de AOW-toeslag komt te vervallen vanaf 2015, verandert er niets. Dat wil zeggen dat de AOW-toeslag van de SVB en de AOW-aanvulling van het ABP die is gekoppeld aan dat recht op de AOW-toeslag, beide komen te vervallen.
 
Het gaat hier alleen om de leeftijdsgroep geboren voor 1950, die in februari zonder vooraankondiging werd overvallen door het niet langer betalen van de aanvulling. Het ABP-bestuur heeft na de ontstane verontwaardiging en de aankondiging van juridische acties van o.a. de GOV|MHB, het vervallen van de aanvulling nogmaals nader bezien in het kader van zorgvuldig bestuur. De conclusie was dat het betreffende artikel in het ABP pensioenreglement onduidelijk is gesteld en dat daarom het besluit om de aanvulling te laten vervallen waarschijnlijk voor de rechter geen stand houdt.
 
Het gevolg van dit besluit is dat daar waar een aanvulling wordt betaald, deze weer wordt hervat tot het moment waarop de partner ook de AOW-leeftijd bereikt. Als er voor die datum sprake is van een verlaging van het inkomen van de partner en daarmee het vervallen van de AOW-toeslag, vindt het ABP-bestuur het vooralsnog ongewenst dat die aanvulling vervalt (hardheidsclausule). Het ABP-bestuur wil wel bezien hoe voor deze groep in de toekomst met een eventuele inkomenstoets zal worden omgegaan. Als het inkomen van de partner structureel (d.w.z. 4 maanden lang) stijgt tot een niveau waarbij geen AOW-toeslag meer wordt betaald, vervalt de AOW-toeslag. SVB stelt ABP daarvan op de hoogte en dan vervalt ook de ABP aanvulling.
 
Vooralsnog wordt het in januari bekende bedrag aan aanvulling doorbetaald. De niet betaalde bedragen aan AOW aanvulling in februari en maart zullen in april 2015 worden uitgekeerd.
 
De GOV|MHB is het eens met de hernieuwde stellingname van het ABP-bestuur. Je kunt niet mensen die ervan uit mochten gaan dat hun pensioen niet zou worden verlaagd omdat hen daarover nooit een bericht heeft bereikt, plotsklaps wel raken met een verlaging.
 
De werkgevers in de Pensioenkamer denken daar heel anders over. Zij stelden het ABP bestuursbesluit niet op prijs en trachten daar nog via allerlei wegen te bewerkstellingen dat het ABP-bestuur zijn besluit opnieuw herziet.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04