De behandeling van de ‘voorziening AOW- gat’ tijdens het Algemeen Overleg (AO) Personeel door de vaste Kamercommissie voor Defensie (VCD) gepland voor donderdag 22 april is tot nader orde uitgesteld.

Met dit uitstel wacht de minister de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep begin mei af.

De GOV|MHB is van mening dat het uitstellen van de behandeling van het AOW- gat geen recht doet aan de grote financiële onzekerheid waarmee een grote groep (oud)defensiemedewerkers, zowel militairen als burgers, worden geconfronteerd.

Het wordt tijd dat het Kabinet haar verantwoordelijkheid neemt voor deze groep mensen die jarenlang, onder soms zware omstandigheden, Nederland hebben gediend.