De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Juridische strijd om het AOW-gat bij de UGM gaat nu echt beginnen.

Aanstaande donderdag, 25 augustus 13.00 uur, vindt in de Rechtbank Den Haag de (openbare) zitting plaats in een aantal beroepszaken betreffende het AOW-gat bij de uitkeringen op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen. In de loop van het afgelopen jaar heeft de rechtbank honderden beroepschriften tegen dit AOW-gat ontvangen en de rechtbank heeft uit die grote berg na 16 zaken geselecteerd die donderdag als ‘representatieve’ kopgroep ter zitting worden behandeld.


Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in het hoger beroep betreffende het AOW-gat bij de wachtgelduitkering. De Raad heeft de Minister opdracht gegeven om nieuwe besluiten te nemen, omdat de Raad de uitkering op grond van de voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd, als onvoldoende heeft beoordeelt. In hoeverre de rechtbank zich door deze uitspraak zal laten inspireren, zal moeten blijken.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04