De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Tweede Kamer: Hoorzitting AOW-gat woensdag 26 oktober 2016

De GOV|MHB is op meerdere fronten doorlopend aan het werk voor haar leden met een AOW-gat. Allereerst is daar het arbeidsvoorwaardelijk front, de onderhandelingen met Defensie. Defensie volhardt in de pensioenleeftijd van 65 jaar voor zowel burgers als militairen en wenst de negatieve financiële gevolgen voor defensiemedewerkers niet voor haar rekening te nemen. Vanwege die stellingname die ex-defensiemedewerkers in de acute financiële problemen bracht, zijn de GOV|MHB en de defensiebonden VBM en ACOM, uiteindelijk akkoord gegaan met een eerste voorlopige regeling die de ergste nood van onze leden op dat moment lenigde.

 

Omdat Defensie niet verder wenste te compenseren dan de voorlopige voorziening is in het Deelakkoord overeengekomen dat de rechtbank zich er over moet buigen of de hoogte van de voorlopige voorziening acceptabel is.

 

De GOV|MHB startte hierop een tweede front, namelijk gerechtelijke procedures. In alle drie uitkeringssituaties hebben wij u geadviseerd in bezwaar en beroep te gaan en als dat vanwege de uitloop van termijnen niet meer mogelijk is, om een verzoekschrift bij Defensie in te dienen. De bezwaar- en beroepschriften en de verzoekschriften kunt u als lid opvragen bij de GOV|MHB-jurist die zich bezig houdt met alle gerechtelijke AOW-gat procedures. Onze jurist beziet uw individuele situatie, adviseert u en stuurt u het juiste bezwaar- /beroep- of verzoekschrift toe, of procedeert zelf namens u.

 

Op dit moment zijn we bezig om via de rechter, en dat doen we samen met onze collega militaire vakbonden VBM en AFMP, een invulling van het AOW-gat te realiseren, dusdanig dat u geen inkomensschade oploopt. Dat doen we voor de burgerambtenaar en de militair met een SBK 2004 wachtgelduitkering. Dat doen we voor de burgerambtenaar en de militair met een SBK 2012 BWW uitkering. En dat doen we ook voor de militair met een UGM-uitkering. In alle gevallen heeft de rechtbank de GOV|MHB en de andere bonden gelijk gegeven: Defensie is onrechtmatig bezig en moet een betere AOW-gat tegemoetkoming leveren.

 

In de SBK-zaken heeft Defensie hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep en ook die hoogste rechter stelde de drie defensiebonden in het gelijk: Defensie, u moet met een betere inkomensregeling komen. Defensie was tot onlangs niet voornemens dit te doen . Op 10 oktober jl. in de SBK-2004 zaak heeft zij een eerste stap gezet, maar het hele inkomensgat wordt nog steeds niet gedicht. In deze zaak adviseert de GOVMHB haar leden (verder) te procederen. De GOV|MHB staat hen daarin natuurlijk bij. Ook in de UGM-zaak adviseert de GOV|MHB haar leden UKW-militairen in hoger beroep te gaan bij de Centrale Raad van Beroep en ook hier staan wij hen natuurlijk bij.

 

Een derde front is de politiek. Daar waar nodig worden politici op de hoogte gesteld van de specifieke AOW-gat problematiek die speelt binnen Defensie. Begin dit jaar heeft de GOV|MHB een brief naar de Tweede Kamer gestuurd omdat zij van mening was dat de minister van Defensie de Tweede Kamer vanuit een verkeerd standpunt over de grootte van het AOW-gat had geïnformeerd. Aanstaande woensdag 26 oktober houdt de Tweede Kamer, nu er uitspraken liggen van lagere rechters en van de Centrale Raad van Beroep, een openbare hoorzitting over het AOW-gat van 14.00 tot 17.00 uur in de Suze Groenewegzaal in het Tweede Kamergebouw. Tussen 14.00 en 15.00 uur spreken de voorzitters van de defensiebonden (o.a. Marc de Natris voor de GOV|MHB) de Kamerleden toe. Komt allen!

 

Lees hier de bijdrage van de GOV|MHB aan de hoorzitting

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04