De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
AOW- gat versus salarisverhoging

Verdeel en heers, niet bij militairen!!!

 

Het overleg in de Tweede Kamer met betrekking tot het AOW- gat in een aantal korte conclusies samengevat. Defensie voert het vonnis van de rechter uit en spreekt met geen woord over goed werkgeverschap. Het Kabinet laat Defensie vallen. Defensie moet onterecht de rekening zelf betalen. De Tweede Kamer is het opvallend eensgezind oneens met het Kabinet.
De minister wil de compensatie AOW-gat betalen uit arbeidsvoorwaarden geld, maar heeft daarvoor de bonden nodig. De GOV|MHB wil niet meewerken aan het verder afnemen van loonruimte van actief dienend Defensiepersoneel en UGM’ers. Er is al 40 miljoen ten koste gegaan van deze loonruimte. Wij laten ons niet verdelen door dit kabinet. Kameraadschap is ons grootste goed. Samen gaan wij verder deze juiste strijd aan.

 

Gisteren vond het Algemeen Overleg Personeel over het AOW-gat plaats in de Tweede kamer. Oud-militairen waren in zulk grote getallen aanwezig dat zij over drie zalen verdeeld moesten worden. (Oud-) Militairen die voor de zoveelste keer onterecht benadeeld worden door dit Kabinet. En het gaat ook ergens over! De bedragen van de inkomensteruggang variëren tussen de 300 en meer dan duizend euro netto. Dat is heel veel geld.

 

Minister Asscher, Staatssecretaris Wiebes en Minister Hennis waren aanwezig. De Vaste Kamer commissie voor Defensie was deze keer eensgezind, “regering zoek een oplossing”.
Dit kan niet, dit zijn conflicterende wetten, de “Bijzondere positie van de militair” is in het geding, hier moet het Kabinet met een oplossing komen. Niet Defensie want deze heeft geen geld, dat weten wij.

 

Daarna was het Kabinet aan het woord. Zowel Minister Asscher als Staatssecretaris Wiebes maakten duidelijk dat alle voorstellen tot oplossing, zoals deze door de Kamerleden naar voren werden gebracht, niet haalbaar waren. Daarna maakte Minister Henins duidelijk dat zij, met Defensiemiddelen het AOW- gat gaat oplossen. Althans, inhoud zal geven aan de beslissing van de rechter om het excessieve bedrag dat men misloopt te verminderen. Het is duidelijk dat niet redelijkheid, het herstellen van fouten door samenlopende wetgeving, goed werkgeverschap, de bijzondere positie van de militair haar hiertoe heeft overgehaald, maar de koude beslissing van de rechter. Het was ook duidelijk dat het hele Kabinet haar in de kou liet staan.

 

De minister gaf vervolgens dapper aan dat compensatie betaald zal worden uit arbeidsvoorwaardengeld. Maar ze gaf ook aan dat dit geld niet zomaar ergens anders vandaan gehaald kan worden, er zijn op grond van de begrotingswet schotten tussen de diverse uitgaven. Dus de kosten zullen mede moeten worden gedragen door het actief dienend defensiepersoneel. Dat is nu ook precies de reden waarom de bonden niet met de minister hierover aan tafel wilden zitten. In de pensioendiscussie zien wij al hoe dit Kabinet verdeeldheid heeft weten te zaaien tussen jongeren en ouderen. De volgende poging zien wij nu bij Defensie; verdeeldheid tussen actieven en niet- actieven. Verdeel en heers, waar kennen wij dat van?

 

Door de Tweede Kamer werd de minister vervolgens op haar vingers getikt dat ze de “Zwarte Piet” van het niet willen onderhandelen bij de bonden wilde leggen. De oplossing van het probleem ligt niet bij de bonden maar bij het Kabinet.


Het kabinet laat Hennis met lege handen achter. Het ministerie van Financiën is vele miljarden rijker, maar een hierdoor ontstaan probleem oplossen, dat is er niet bij. En de oplossing is simpel: verstop je niet achter regelgeving maar compenseer Defensie gewoon voor de kosten die voortvloeien uit de Bijzondere Positie Militair. Broekzak is vestzak

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04