De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Kabinet legt de rekening AOW-gat, wederom, bij het defensiepersoneel

Na de hoorzitting AOW-gat en het Algemeen Overleg AOW-gat was er gisteren een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) AOW-gat. Hierin moesten de politieke partijen hom of kuit geven over het AOW-gat dat bij Defensie is ontstaan omdat Defensie de pensioengerechtigde leeftijd van zijn personeel vooralsnog niet wil koppelen aan de verschuivende AOW-gerechtigde leeftijd.


Tijdens het overleg werden door de oppositie verschillende moties ingediend om zowel de militair als het burgerpersoneel volledig te compenseren voor het AOW-gat. Al deze moties zijn door minister Hennis ontraden. De minister heeft aangegeven dat zij de gerechtelijke uitspraken zal volgen waarin staat dat er geen sprake mag zijn van excessieve achteruitgang van inkomen. Volgens de minister zal er derhalve dan ook geen sprake zijn van een volledige compensatie voor het defensiepersoneel. Opvallend aan de uitspraak van de minister is dat compensatie niet aan de orde is vanuit goed werkgeverschap maar omdat ze alleen onder gerechtelijke dwang extra wil compenseren. Voor de GOV|MHB reden om de rechtszaken door te zetten. Kennelijk is dit de enige manier waarop de minister tot bewegen kan worden aangezet.


De VVD en PVDA komen met een amendement waarin zal staan dat het kabinet de komende jaren 8 miljoen per jaar extra gaat bijdragen aan het AOW-gat. In de hoorzitting is aangegeven dat het totale probleem bij Defensie 100 miljoen per jaar bedraagt. Vanuit het arbeidsvoorwaardenbudget hebben de bonden hun verantwoordelijkheid genomen en in het Deelakkoord van 2014 34 miljoen ter compensatie van het AOW-gat ingezet. De coalitie verhoogt dit budget met 8 miljoen die bekostigd moet worden uit de strafheffing die Defensie moet betalen aan de minister van Financiën. Het actiefdienende personeel draagt vanuit zijn arbeidsvoorwaarden uit solidariteit een veelvoud van de solidariteit bij die het kabinet en de minister aan het defensiepersoneel geeft. Dat zet te denken.


Gisteren werd in het debat over de defensiebegroting weer gezegd dat het echte kapitaal van Defensie het personeel is. Voor het personeel geldt echter dat zijn kapitaal steeds minder wordt aangezien het iedere keer financieel wordt gestraft vanwege zijn bijzondere positie. Het wordt dan ook tijd dat deze bijzondere positie wordt geborgd in het Haagse. Alleen op deze wijze kan het defensiepersoneel worden beschermd tegen nieuwe wetgeving, waardoor het keer op keer wordt benadeeld vanuit zijn bijzondere positie.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04