De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Hoger pensioen in nieuwe diensteinderegeling?

GOV|MHB-leden vragen naar de samenhang van de nieuwe diensteinderegeling, d.w.z. een latere ontslagdatum, en een daardoor hoger pensioen. Dat heeft te maken met twee dingen.

 

1. Doordat er langer wordt doorgewerkt loopt de pensioenopbouw ook enkele jaren langer door en dus wordt er een hoger pensioen opgebouwd;

 

2. Doordat er langer wordt doorgewerkt komt het opgebouwde pensioen enkele jaren later voor het eerst tot uitbetaling. Omdat over een statistisch gezien kortere periode pensioen hoeft te worden uitgekeerd (de levensverwachting stijgt niet zo snel mee), stijgt het uit te betalen pensioen per jaar.

 

Uitwerking
Tot 2015 bouwde de militair pensioen op met als uitgangspunt start pensioenuitbetaling 65 jaar (pensioenrekenleeftijd is 65 jaar). Vanaf 2015 bouwde de militair pensioen op met als uitgangspunt start pensioenuitbetaling 67 jaar (pensioenrekenleeftijd is 67 jaar). Vanaf 2018 gaat de militair pensioen opbouwen met als uitgangspunt start pensioenuitbetaling 68 jaar (pensioenrekenleeftijd is 68 jaar).

 

De militair die in 2014 65 jaar werd en in dat jaar dus met pensioen ging, had zijn hele ouderdomspensioen opgebouwd op basis van pensioenrekenleeftijd 65 jaar. Het gevolg is dat het pensioen dat deze militair vanaf 65 jaar steeds is voorgerekend, bijv. € 10.000,-, ook inderdaad de € 10.000,- is die hij krijgt vanaf 65 jaar.

 

In de nieuwe diensteinderegeling (nDER) gaat de militair echter later met pensioen en het pensioen opgebouwd met pensioenrekenleeftijd 65 jaar, komt pas tot uitkering vanaf bijv. 67 jaar. In dat geval wordt dat pensioen actuarieel (d.w.z. rekening houdend met rente en levensverwachting) herrekend. Omdat het pensioen over een kortere periode zal worden uitgekeerd (de levensverwachting stijgt niet zo snel) wordt het hoger vastgesteld. De verhoging is het gevolg van het langer pensioen opbouwen en het later ingaan van dat pensioen en komt uit op zo’n 7,5% verhoging per jaar later ingaan. ABP stelt dat het pensioen met pensioenrekenleeftijd 65 jaar dat wordt herrekend naar 66 jaar wordt verhoogd met factor 1,071, en de herrekening naar 67 jaar gebeurt met factor 1,15. Het gevolg is dat € 10.000,- ouderdomspensioen opgebouwd met pensioenrekenleeftijd 65 jaar herrekend naar start uitbetaling 66 jaar wordt verhoogd naar € 10.710,-. De herrekening naar start uitbetaling 67 jaar leidt tot een verhoging naar € 11.500,-.

 

Deze verhoging geldt alleen voor het deel pensioen opgebouwd met pensioenrekenleeftijd 65 jaar dat later ingaat. Voor het deel pensioen dat vanaf 2015 is opgebouwd met pensioenrekenleeftijd 67 jaar, geldt dat als dit pensioen ook vanaf 67 jaar wordt uitgekeerd en geen actuariële herrekening plaatsvindt.


Echter hier geldt net als bij het pensioendeel dat is opgebouwd met pensioenrekenleeftijd 65 jaar, dat pensioeningang later dan 67 jaar een actuariële herrekening tot gevolg heeft, d.w.z. dat ook hier dat stuk pensioen met zo’n 7% per jaar dat het later ingaat wordt verhoogd. Mutatis mutandis geldt zoiets natuurlijk ook voor de pensioenrekenleeftijd 68 jaar.

Het is echter bij de delen pensioen opgebouwd met pensioenrichtleeftijd 67 jaar en 68 jaar, ook mogelijk dat die pensioenen eerder ingaan dan de pensioenrekenleeftijd waarmee ze zijn opgebouwd. In dat geval wordt dat deel pensioen verlaagd. Ook hier geldt dat de actuariële herrekening uitkomt op een kleine 7,0% per jaar eerder ingaan, maar dan in de vorm van een verlaging. ABP stelt dat het pensioen opgebouwd met pensioenrekenleeftijd 67 jaar, bij herrekening naar 66 jaar wordt verlaagd met factor 0,931, en herrekening naar 65 jaar gebeurt met de factor 0,870. Het gevolg is dat € 10.000,- opgebouwd met pensioen- rekenleeftijd 67 jaar bij ingang op 66 jaar wordt verlaagd naar € 9.310,- en bij ingang op 65 jaar wordt verlaagd naar € 8.700,-.

 

Per saldo is de te verwachten verhoging van het militaire ouderdomspensioen bij uittreden in de nDER een rekensom van actuariële verhogingen en verlagingen als gevolg van het verschuiven van de werkelijke pensioendatum ten opzichte van de verschillende pensioenrekenleeftijden. Omdat bij de militairen die de komende jaren pensioneren op een latere leeftijd dan 65 jaar, de pensioenopbouwjaren met pensioenrekenleeftijd 65 jaar ver in de meerderheid zijn, is er sprake van een pensioenverhoging.

 

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04